دوشنبه 27 تير 1384

”با يادهاي عزيز گذشته“، نامه‌هاي مهدي اخوان ثالث به محمد قهرمان منتشر مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


”با يادهاي عزيز گذشته” و مدايح رضوي و چند شعر ديگر مشهدي از يوسف ازغدي، توسط محمد قهرمان منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با يادهاي عزيز گذشته 10 نامه از مهدي اخوان ثالث به محمد قهرمان است كه توسط انتشارات زمستان، تا 10 روز آينده منتشر خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مدايح رضوي و چند شعر ديگر به لهجه مشهدي از يوسف ازغدي كتاب ديگري است كه از محمد قهرمان منتشر خواهد شد.

قهرمان هم اكنون مشغول غلط ‌گيري اين اثر است كه تا دو ماه ديگر توسط نشر آستان‌قدس رضوي منتشر خواهد شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25742

فهرست زير سايت هايي هستند که به '”با يادهاي عزيز گذشته“، نامه‌هاي مهدي اخوان ثالث به محمد قهرمان منتشر مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016