پنجشنبه 31 شهريور 1384

كامكارها در مادريد و سوئد، شرق

گروه كامكارها اول اكتبر با حضور در جشنواره موسيقى جهان در مادريد اسپانيا به اجراى برنامه مى پردازد. هوشنگ كامكار سرپرست گروه موسيقى كامكارها در گفت وگو با شرق مى گويد: جشنواره موسيقى جهان مادريد جشنواره معتبرى در دنيا است و ما دو سال قبل هم در اين جشنواره حضور داشتيم و استقبال خوبى از برنامه هاى ما شد. همچنين براى اولين بار اركستر سمفونيك مالمو (سوئد) با استفاده از هنرمندان گروه كامكار ارسلان و اردشير و آثار آنها از سوم تا ششم آبان ماه به اجراى برنامه مى پردازد. از سويى ديگر، عثمان خليفه كه يكى از بزرگترين عودنوازان در كشورهاى عربى محسوب مى شود يك كنسرتو براى عود و اركستر سمفونيك نوشته است و از چند ماه پيش نت آن را براى ارسلان كامكار فرستاده تا آن را اجرا كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به نظر مى رسد اين عودنواز اين قطعه را كه قطعه بسيار مشكلى است و خود اميدوار به اجراى آن نبوده است به همين خاطر براى اجرا به ارسلان كامكار سپرده است. همچنين در اجراى اركستر سمفونيك مالمو سوئد قرار است قطعاتى از آهنگسازان بزرگ دنيا براساس موسيقى شرق اجرا شود. كامكار مى گويد: استفاده از نوازندگان و آثار ايرانى و شرقى در اين اركستر موضوعى است كه كمتر سابقه داشته و هم تجربه خوبى براى شنوندگان آن و هم تجربه مناسبى براى اين اركستر است. گروه كامكارها از ابتداى سال جارى اعلام كرده كه به دليل حمايت نشدن اين گروه ديگر هيچ علاقه اى به برگزارى كنسرت و انتشار آلبوم هاى خود در ايران ندارد.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26263

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كامكارها در مادريد و سوئد، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016