سه شنبه 5 مهر 1384

خانه فرهنگ ايران در سيدنى استراليا، برگزار مى كند: سخنرانی نويسنده معاصر فريدون تنکابنی در دو برنامه

خانه فرهنگ ايران در سيدنى استراليا، برگزار مى كند.

سخنرانى نويسنده معاصر،
فريدون تنكابنى


برنامه اول: از خنده و شوخى تا هزل و طنز
ساعت 8 شامگاه روز شنبه 15 اكتبر 2005

برنامه دوم: شعر رندانه حافظ
ساعت 8 شامگاه روز يكشنبه 6 نوامبر 2005

مكان اجراى هر دو برنامه در:
Dougherty Community Centre
7, Victor Street Chatswood

فروش بليط در كتابخانه ايرانيان و فروشگاه هاى ايرانى
بهاى بليط براى هر برنامه 10 دلار مى باشد.
تلفن تماس: 0422233723

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26367

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خانه فرهنگ ايران در سيدنى استراليا، برگزار مى كند: سخنرانی نويسنده معاصر فريدون تنکابنی در دو برنامه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016