چهارشنبه 11 آبان 1384

بخشي از ديوار تئاتر شهر فرو ريخت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و هنر - تئاتر


ديوار قسمت شرقي تئاترشهر كه به كارگاه دكور منتهي مي‌شود فرو ريخت.

به گزارش خبرنگار هنري ايسنا، مجموعه تئاتر شهر به دليل حفاري در زمين پاركينگ مجاوز، دچار آسيب‌ديدگي‌هاي متعددي شد.

بر اساس اين گزارش، ابتدا گاز تئاتر شهر منفجر شد و به دنبال آن خطوط كلي تلفن و برق سمت كارگاه قطع شد.

همچنين ورودي تالار قشقايي كاملا مسدود شده و در حال حاضر امكان ورود به اين تالار نيست چرا كه هر لحظه احتمال ريزش ديوار آن مي‌رود.

به گزارش ايسنا، ديوار تالارخانه خورشيد نيز دچار ترك خوردگي شدن ضمن اينكه جايگاه تماشاگران درتالار قشقايي نيز صدمه ديده است.

به دنبال گفت‌وگوي حسين پارسايي، مدير اداره كل هنرهاي نمايشي با محمدباقر قاليباف، شهردار تهران قرار است به تئاتر شهر بيايد تا اقدامات لازم جهت رفع آسيب‌ديدگي‌ها انجام شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به ذكر است، پاركينگي كه هم اكنون حفاري در آن صورت گرفته، متعلق به مجموعه تئاتر شهر بوده كه مدتي پيش از تملك اين مجموعه خارج شد و قرار شده در آن مسجد ساخته شود و هم اكنون نيز در اين پاركينگ يك مجتمع تجاري فرهنگي در حال ساخت است.

سال گذشته و به هنگام آتش سوزي تالار خانه خورشيد نيز، ماشين‌ آتش‌نشاني براي ورود به تئاتر شهر با مشكل روبه‌رو شد چرا كه پاركينگ مزبور بسته بود و ماشين آتش‌نشاني با مدتي تاخير توانست به تئاترشهر راه يابد.

به گزارش ايسنا، مجموعه تئاترشهر، بزرگترين و تنها مجموعه تئاتري در كل ايران است كه جزء ميراث ملي هم به ثبت رسيده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27042

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بخشي از ديوار تئاتر شهر فرو ريخت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016