شنبه 12 آذر 1384

نجف دريابندري: بخش زيادي از آثار تاليفي‌مان، قابل توجه و خواندن نيست، ايسنا

آثار ترجمه‌يي براي خوانندگان جالب‌ترند


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات


به گفته‌ي نجف دريابندري، عصر ما عصر ترجمه است و خواندن آثار ترجمه‌يي براي خوانندگان جالب‌ترند.

اين مترجم پيشكسوت همچنين به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: كارهاي تاليفي هم منتشر مي‌شوند، اما بيشتر كارها به صورت ترجمه درمي‌آيند و اين آثار، بيشتر اهميت دارند، اين است كه خوانندگان هم بيشتر به اين‌ها رغبت نشان مي‌دهند، چون از دنياي بيرون از ايران خبر مي‌دهند، كه خيلي خبرها هم هست.

او فروش بيشتر آثار ترجمه‌يي را در ايران، به دوره‌ي ما مربوط دانست و بنابراين آن را خيلي طبيعي توصيف كرد.

ارزيابي دريابندري از اين موضوع هم مثبت بود؛ چراكه اعتقاد داشت اهميت زيادي دارد كه دنياي خارج از ايران را بشناسيم.

وي همچنين يك علت فروش بيشتر آثار ترجمه‌يي را به ضعف آثار تاليفي مربوط دانست و گفت: البته ما آثار تاليفي خوب هم داريم، ولي روي‌هم رفته، تعداد اين‌ها كم است و مقدار زيادي از آثاري كه منتشر مي‌شوند، قابل توجه و خواندن نيستند و اين است كه آثار ترجمه‌يي مورد استقبال بيشتر قرار مي گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مترجم “عرفان و منطق” و “تاريخ و فلسفه غرب” برتراند راسل و “گور به گور” ويليام فاكنر، همچنين درباره‌ي اينكه چه نوع آثار ترجمه‌يي بيشتر مورد توجه مخاطب ايراني قرار مي‌گيرد، گفت: با كمال تعجب بايد بگويم كتاب‌هاي خيلي جدي. در ايران كتاب‌هايي كه براي تفريح مردم منتشر شود، كم است و خيلي هم خريدار ندارد، اما كتاب‌هاي جدي در زمينه‌هايي مثل تاريخ، جامعه‌شناسي و فلسفه مورد توجه قرارمي‌گيرد و اين از مشخصات جامعه‌ي ماست.

به گفته‌ي دريابندري، قسمت فعال جامعه‌ي ما كه در كار فرهنگ دخالت دارد، خيلي باسواد و بافرهنگ است و بخش غيرفرهنگي ما اصلا كتاب نمي‌خواند.

او اين روند را بر خلاف جامعه‌ي امريكا و اروپا ارزيابي كرد كه آن‌جا تعداد خيلي زيادي كتاب‌هاي توده‌پسند منتشر مي‌شود و مردم در قطار زيرزميني و اتوبوس هم كتاب دست‌شان است؛ برخلاف ايران كه كتاب دست مردم نمي‌بينيم، اما آن‌هايي كه اهل كتابند، كتابهاي جدي مي‌خوانند و در عين حال تعدادشان كم است. يعني در 70 ميليون، درنهايت شايد پنج هزار نفر هستند كه كتاب مي‌خوانند، البته كتاب جدي.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27734

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نجف دريابندري: بخش زيادي از آثار تاليفي‌مان، قابل توجه و خواندن نيست، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016