جمعه 18 آذر 1384

برگزيدگان پنجمين دوره‌ جايزه‌ هوشنگ گلشيري معرفي شدند، ايسنا

محمد حسيني، يعقوب يادعلي، مهسا محب‌علي، سودابه اشرفي، فرهاد بردبار و محمدحسين محمديخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

برگزيدگان پنجمين دوره جايزه هوشنگ گلشيري اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش رمان، کتاب «آبي‌تر از گناه»، نوشته محمد حسيني برنده مشترک عنوان بهترين رمان سال 1383 اعلام شد. توفيق در ايجاد و حفظ تعليق و کشش داستاني و تنيدن ماهرانه آن در بافت داستان، اجتناب از القاي قطعيت و پيش بردن داستان به صورت چندسطحي، توفيق در ايجاد ترديد درروايتهاي تاريخي با ايجاد ترديد در صداقت راوي، گزينش نظرگاهي درخور براي روايت، درهم ريختن موجه مرز خيال و واقعيت، توفيق در شخصيت پردازي و زبان پيراسته دلايل اين انتخاب مطرح شد.

رمان «آداب بي‌قراري» نوشته يعقوب يادعلي نيز برنده مشترک اين بخش اعلام شد.

جسارت در کاويدن درون بي‌قرار انساني از طبقه متوسط شهري و پرده برداشتن از سيماي امروزي شهر، توفيق در ايجاد و حفظ کشش داستاني در بخش اعظم رمان، جست‌وجوي تعريفي متفاوت از عشق و زندگي و بازي، خلق روايتي لغزان ميان واقعيت و وهم، توفيق در شخصيت‌پردازي، زبان موجز و پيراسته و درخور روايت و گفت‌وگوهاي قوي از دلايل برگزيده شدن اين اثر اعلام شد.

در بخش مجموعه ‌داستان، «عاشقيت در پاورقي» نوشته مهسا محب‌علي به اين دلايل بهترين مجموعه ‌داستان سال 1383 اعلام شد: حرکت‌هاي نو در داستان‌نويسي، بازي با تکنيک‌هاي روايت، و تجربه‌ي فرم‌هاي گوناگون، افشاي سرنوشت‌هاي تلخ و فاجعه‌هاي دروني انسان‌ها در زير پوسته همزيستي مسالمت‌آميز به‌رغم شوخ‌طبعي و بي‌اعتنايي و لحن طنزآلود و شيطنت‌آميز راوي داستانها، روايت تکه تکه، درهم و برهم و بازيگوشانه به اقتضاي تلاش براي ترسيم تاثرات و تجربه‌هاي ذهني وايجاد ترديد در تصورات رايج از واقعيت و ارايه معناهاي تغييريافته مفاهيمي چون خيانت و خشم، عشق و زيبايي.

در بخش رمان اول نيز دو برنده‌ي مشترک اعلام شدند؛ رمان «ماهي‌ها در شب مي‌خوابند» نوشته سودابه اشرفي، به دليل: توفيق در ارايه تصويري عيني از وطن و جلوه هاي گوناگون آن در يک خانواده متوسط شهري در قبل و بعد از انقلاب، توفيق در خلق روايتي پرکشش از تلاش براي گريز از جبر دامن‌گير و گذار از زندگي سنتي به جهان مدرن، پرهيز راوي مهاجر از آرماني کردن وطن، پرداخت بديع و جسورانه موقعيت زن در جامعه، کاربرد موثر شگرد جريان سيال ذهن، زبان موجز و پيراسته و فضاسازي دقيق و رمان «رنگ کلاغ» نوشته فرهاد بردبار، نيز به دليل: توفيق در ترکيب ظريف خيال و واقعيت و درآميختن کابوسهاي راوي با واقعيت در روايتي بري از هرگونه داوري، توفيق در آميختن جهان مردگان و زندگان و ساختن فضاي شهري دستخوش وهم و کابوس يا گرفتار در ملال زندگي روزمره، توفيق در نمايش غلبه بي‌آرماني در نسل جديد وتوفيق در شخصيت پردازي، آثار برگزيده اين بخش اعلام شدند.

همچنين در بخش مجموعه ‌داستان اول، «انجيرهاي سرخ مزار»، نوشته محمدحسين محمدي بهترين مجموعه ‌داستان اول سال 1383 اعلام شد که به اين دلايل برگزيده شده است: روايت بيگانگي و خصومت و تيره‌روزي و خشونت با نگاهي بي‌طرفانه و غيرايديولوژيک به جنگ و لطمات آن، استفاده از شگردهاي گوناگون داستاني و نظرگاه‌هاي متفاوت براي کالبدشکافي جنگ، توفيق در آميختن عنصر خيال و واقعيت در خلق موقعيت‌هاي تراژيک و فضاهاي داستاني تاثيرگذار، ساختمان قوي اغلب داستان‌ها به واسطه تناسب اجزا با کل، خلق روايتهاي گوناگون از فضا و مکاني واحد و زباني درخور درونمايه تکان‌دهنده داستان‌ها.

به گزارش ايسنا، داوران بخش مجموعه ‌داستان پنجمين دوره جايزه هوشنگ گلشيري، ميترا الياتي، کامران بزرگ‌نيا، نغمه ثميني، صمد طاهري، ليلي گلستان و داوران بخش رمان عباس پژمان، نسيم خاکسار، محمدحسن شهسواري، مهناز کريمي و عبدالله کوثري بودند.

همچنين تک داستانهاي برگزيده بنياد به اين ترتيب اعلام شد:

«چهل و هشت پله» از مجموعه‌ي آسمان مي شوم، پاکسيما مجوزي؛ «مردگان» از مجموعهء انجيرهاي سرخ مزار، محمدحسين محمدي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


«طناب» از مجموعهء اهل هيچ‌جا، زهره حکيمي؛‌«از ره رسيدن»، از مجموعه‌ي اينک دانمارک، محمدآصف سلطانزاده؛ «با گارد باز»، از مجموعه‌ي با گارد باز، حسين سناپور؛ «چقدر اين گنجشکها ور مي‌زنند»، از مجموعهء برف و نرگس، ناهيد طباطبايي؛‌«چرنگ سوخته»، از مجموعه‌ي بگذريم، بهناز عليپور گسكري؛ «ستاره‌ي ثريا»، از مجموعه‌ي بلند، کوتاه، اسفنديار آبان؛ «ماهي فلزي»، از مجموعه‌ي پايان درخت سيب، نوشين سالاري؛ «ياقوت مقابر»، از مجموعه‌ي تنها كه مي‌مانم، شهلا پروين روح؛ «تو مي‌گي من اونو کشتم»، از مجموعه‌ي تو مي‌گي من اونو كشتم، احمد غلامي؛ «جواني يا دسته‌گل ديروز پريروز»، از مجموعه‌ي دسته‌گل ديروز پريروز، پوروين محسني‌آزاد؛ «حاج لفط‌الله، دبلنا»، از مجموعه‌ي دوپله گودتر، مهيار رشيديان؛ «تلويزيون»، از مجموعه‌ي ساراي همه، فرشته احمدي؛ «اعتراف‌نوشت»، از مجموعه‌ي سپيدرود زير سي و سه پل، كيهان خانجاني؛ «عاشقيت در پاورقي»، از مجموعه‌ي عاشقيت در پاورقي، مهسا محب‌علي؛ «همسايه»، از مجموعه‌ي کتاب هول، شيوا مقانلو؛ «قاب شيشه‌اي»، از مجموعه‌ي گره كور، فرهاد كشوري؛ «مکث آخر»، از مجموعهءمكث آخر، يونس تراكمه؛ «بازگشت»، از مجموعه‌ي من قاتل پسرتان هستم، احمد دهقان؛ «آقاي مشکاتي»، از مجموعه‌ي هتل مارکوپولو، خسرو دوامي؛ «کافه»، از مجموعه‌ي يك جاي امن، مرجان شيرمحمدي؛ «کلمه فسخ نمي‌شود، طوبا»، از مجموعه‌ي يكي از همين روزها، ماريا، محمد حسيني.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27833

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برگزيدگان پنجمين دوره‌ جايزه‌ هوشنگ گلشيري معرفي شدند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016