سه شنبه 29 آذر 1384

يلدا، شعری از شکوه میرزادگی

شب يلدا
شب يلدا، طولانی ترين شب سال و يكي از بزرگترين جشن های ايرانيان است. ايرانيان همواره شيفته شادی و جشن بوده اند و اين جشن ها را با روشنايی و نور مي آراستند. مردمان سرزمين ايران با بيدار ماندن، طلوع خورشيد و سپيده دم را انتظار مي كشند تا خود شاهد دميدن خورشيد باشند و آن را ستايش كنند. شکوه ميرزادگی تصويرگر شب يلدا است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شکوه ميرزادگی
شکوه ميرزادگی

ايستاده ای
بر سپيده صبح و
تکيه داده
به کوه
در پهلوی راستت
دريا خوابيده
و در پهلوی چپت
خدا- زنی عريان
بر پشت شير
نشسته
و می تازد

***

آيا تويي
آن فاتح سرخوش
تاريکی؟
آن مهر وَش
که شب را شکسته
و می بالد؟

***

فرود آی
دلير من!
تا ذره های خاک
از انگشتانت
نور بگيرند
و گياهان
از لبانت
بوسه.

بيستم دسامبر 2005

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28010

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يلدا، شعری از شکوه میرزادگی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016