سه شنبه 16 اسفند 1384

بار ستم به دوش زن؛ نيست سزاي زيستن، دو شعر از داريوش لعل رياحي به مناسبت روز جهاني زن

ضربه زند به قلب شب ؛ مشت طليعه دار تو
تا كه دوباره بشنود ؛ طفل زمان شعار تو

مي شكند حصار غم ؛ از نفس سپيده دم
باز در آيد از قفس ؛ كودك انتظار تو

نظم كهن فرو فكن ؛ تركه به خواب تن بزن
حفظ حقوق و شأن زن ؛ پرچم افتخار تو

بار ستم به دوش زن ؛ نيست سزاي زيستن
بين كه جهان چه مي كشد ؛ از غم روز گار تو

چشمة كوثر خدا ؛ گوهر عرش كبريا
نيست چنين زني مگر ؟ ضامن اعتبار تو

جلوة مهر مادري . در تو ؛ نشان ديگري
اي همه در ستايش از ؛ زحمت بي شمار تو

نهضت جنبش زنان ؛ بسط عدالت جهان
نيست عدالتي . مگر ؛ دل به دهد به كار تو

داريوش لعل رياحي
2006/03/06
Dlr1266@hotmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نگين حلقة حسن

اگر چه غرق حجاب است ؛ قله هاي تنت
سرود وسوسه خواند ؛ سراسر بدنت

تو خود تجسم نوري ؛ به يك نظر پيداست
كه چشم كور حسودان ؛ كشيده در كفنت

كجا غضب به تو راند ؛ حبيب نيك سرشت
كه پنجه اش همه جان بوده ؛ وقت ساختنت

نگين حلقة حسني ؛ به تارك دو جهان
كه از قصاص خطايي ؛ دو پاره شد وطنت

چگونه بر تو ببندد ؛ در سراي نخست
كه صبر عرش سرآمد ؛ براي آمدنت

اگر كه حسن ملايك ؛ نبود در تو عيان
فقيه خيره نمي شد ؛ به چاك پير هنت

رها شود دل و جانت ؛ ز بند چون و چرا
در آن سرا كه نباشد ؛ نشان مرد و زنت

به هر كجا كه تو هستي ؛ نشان هستي هست
دري به نور گشايد ؛ فضاي هر قدمت

2001/03/08
Dlr1266@hotmail.com

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29213

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بار ستم به دوش زن؛ نيست سزاي زيستن، دو شعر از داريوش لعل رياحي به مناسبت روز جهاني زن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016