سه شنبه 23 اسفند 1384

"زندگي و مهاجرت آرياييان" از فريدون جنيدي به چاپ سوم رسيد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


كتاب زندگي و مهاجرت آرياييان از فريدون جنيدي پس از 26 سال به چاپ سوم رسيد و فرهنگ واژه‌هاي رومانو از اين پژوهشگر تجديد چاپ مي‌شود.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كتاب درباره‌ي آريايي‌ها و نحوه زندگي آنهاست كه در چاپ جديد، جنيدي تجديد نظرهايي روي آن داشته و مطالبي را به آن افزوده است. اين كتاب توسط انتشارات بلخ به‌تازگي منتشر شده است.

فرهنگ واژه‌هاي “رومانو” هم از اين پژوهشگر تجديد چاپ خواهد شد.

اين كتاب فرهنگ زبان كوليان جهان است كه شاخه‌اي از آنها در ايران زندگي مي‌كنند. چاپ اول اين كتاب به‌صورت فتوزيراكس در تعدادي محدود چاپ شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين كتاب ازسوي دانشگاه گراتس اتريش تقدير شده و جنيدي در چاپ جديد مقدمه اين دانشگاه را به همراه توضيحاتي خواهد آورد. اين اثر نيز توسط نشر يادشده منتشر مي‌شود.

همچنين “فرهنگ هزوارش‌هاي دبيره پهلوي” وي به اتمام رسيده و در مرحله ليتوگرافي است و تا نمايشگاه كتاب منتشر خواهد شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29331

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"زندگي و مهاجرت آرياييان" از فريدون جنيدي به چاپ سوم رسيد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016