دوشنبه 21 فروردين 1385

سه رنگ، شعری از سام واثقی

از طرح سبز چای و شالی
محلول هوای گرم و شرجی خزر
مستیم اگر،
تیر ماه تب میکنیم وُ
شهریور
در تپش محکم باران
بر سینه مان
نفس
تازه می کنیم...
...نفس...
بر خط ابریشم،
و
آنگاه
گه گریزان، گه
گاه پنهانیم،
تشنه همسنگر آهوان،
حذر از واپسین نگاه داغ گرگان١
گمراه ز دشت ترکمن،
تشنه ره می زنیم
چشم به راه،
سرمستِ چشمه های گلستان٢...
از صلح سپید سکوت
بر موج آرم آمو دریــــــــا
باز می گردیم...
و مغناطیس دشت طوس
تا سخاوت بی نهایت بخارا
و سِرّ سِحر فردوس ، که
خون سرخ سیاوش
بر خاک محبت
یا محبتِ خاک
بر نگاه آخر اسفندیار
خفته در ما 'دوریان'...
که ،آ.............ی،
آواره گر تنتان
آهنگرانه درفشی است
رمز موطنتان
مقلوب٣ سبز وُ سپید وُ سرخ...


سام واثقی

-------------------------------------------
١ اشاره به شهر گرگان
٢ اشاره به جنگل گلستان
٣ Anagram

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29585

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سه رنگ، شعری از سام واثقی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016