چهارشنبه 3 خرداد 1385

مجموعه‌ مقاله‌هاي شفيعي كدكني به‌كوشش ولي‌الله دروديان منتشر شد، ايسنا

- مجموعه‌ي مقاله‌هاي نوشته‌شده درباره‌ي دهخدا منتشر مي‌شود


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


كليه مقاله‌هاي نوشته‌شده توسط محمدرضا شفيعي كدكني كه اغلب به صورت پراكنده منتشر شده‌اند و نيز مجموعه يادداشت‌هاي اين استاد پيشكسوت ادبيات درباره حافظ گردآوري و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مجموعه با عنوان «اين كيمياي هستي» به‌كوشش ولي‌الله دروديان منتشر شده است. به گفته او، يادداشت‌هاي درباره‌ي حافظ به صورت الفبايي تنظيم شده‌اند.

او همچنين در حال حاضر مجموعه‌اي از مقاله‌هاي نوشته‌شده درباره‌ي علي‌اكبر دهخدا را جمع‌آوري كرده است كه آن را نيز منتشر خواهد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دروديان گويش‌هاي يكي از روستاهاي اطراف شهرستان تفرش را نيز گردآوري كرده كه پس از تنظيم، آن را به دست نشر مي‌سپارد.

«اين كيمياي هستي» كه مجموعا 464 صفحه دارد، در شمارگان يك‌هزار و 750 نسخه توسط نشر آيدين در تبريز منتشر شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30119

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجموعه‌ مقاله‌هاي شفيعي كدكني به‌كوشش ولي‌الله دروديان منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016