سه شنبه 16 خرداد 1385

کتاب‌هايی از ابراهيم گلستان تجديد چاپ می‌شوند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

مجموعه‌ی «آذر، ماه آخر پاييز» ابراهيم گلستان، در حدود سه ماه پس از انتشار به چاپ دوم می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نخستين چاپ اين کتاب به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد که در سال‌های پس از انقلاب منتشر نشد و اخيرا توسط انتشارات بازتاب‌نگار به چاپ رسيد.

چاپ اول اين کتاب ازسوی نشر يادشده، شامل هفت داستان «به دزدی رفته‌ها»، «آذر، ماه آخر پاييز»، «تب عصيان»، «در خم راه»، «يادگار سپرده»، «شب دراز» و «ميان ديروز و فردا» در ايام نمايشگاه تمام شده و چاپ دومش هفته‌ی آينده عرضه خواهد شد.

همچنين «اسرار گنج دره‌ی جنی» در ماه آينده به چاپ سوم خواهد رسيد. اين رمان، اولين کتاب اين نويسنده پيشکسوت ساکن انگليس است که پس از انقلاب مجوز نشر گرفت و در سال ۱۳۸۱ منتشر شد.

داستان «از روزگار رفته حکايت» با شمارگان هفت‌هزار نسخه نيز در چاپ اول است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين داستان در مجموعه‌ی «مد و مه» به چاپ رسيده بود که چون داستان اصلی آن يعنی «مد و مه» مجوز نشر نگرفت، به پيشنهاد خود ابراهيم گلستان، تنها داستان «از روزگار رفته حکايت» اين مجموعه که «در بار يک فرودگاه» نيز ديگر داستانش بود، به صورت مستقل منتشر شد.

«خروس» و «نوشتن با دوربين» (گفت‌وگوی پرويز جاهد با ابراهيم گلستان) نيز از سوی نشر اختران به چاپ رسيده‌اند.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30326

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کتاب‌هايی از ابراهيم گلستان تجديد چاپ می‌شوند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016