جمعه 30 تير 1385

خبری از کتاب‌های مهدی اخوان ثالث، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


"زمستان" مهدی اخوان ثالث به چاپ بيست‌وسوم می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مجموعه اواخر سال گذشته به چاپ بيست‌ودوم رسيد.

مجموعه‌های شعر "تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم" و "آخر شاهنامه" اين شاعر معاصر نيز به‌زودی به چاپ‌های پنجم و نوزدهم خواهند رسيد.

"تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم" اولين چاپ مشترک انتشارات زمستان و مرواريد است. اين مجموعه آخرين سروده‌های اين شاعر معاصر است که در سال ۱۳۶۸ برای اولين بار توسط نشر زمستان منتشر شد.

همچنين مجموعه آثار اين شاعر در دو جلد به نام "کليات مهدی اخوان ثالث" منتشر می‌شوند و مجموعه‌های شعر او در قطع جيبی انتشار خواهند يافت.

فرزند اين شاعر همچنان در حال آماده کردن "ذيلی بر امثال و حکم دهخدا"ی اخوان است، شامل مثل‌هايی که در "امثال و حکم" نيامده‌اند. اين مجموعه در واقع جلد پنجمی بر اين اثر دهخداست که اخوان ثالث آن‌ها را در کتاب‌هايش آورده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مهدی اخوان ثالث (م . اميد) در سال ۱۳۰۷ در مشهد به دنيا آمد. "ارغنون"، "از اين اوستا"، "شکار"، "پاييز در زندان"، "بهترين اميد"، "در حياط کوچک تنهايی"،‌ "دوزخ، اما سرد" و "زندگی می‌گويد: اما باز بايد زيست ..." ازجمله آثار منتشرشده او هستند.

او در سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31012

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبری از کتاب‌های مهدی اخوان ثالث، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016