سه شنبه 29 فروردين 1385

تازه نامسلمان، شعری از مهدی اخوان ثالث، بهانه ای به مناسبت حمله به سنگ گور احمد شاملو

كفر گيسوي جانان چيره شد به ايمانم
تر شد اي مسلمانان، تر ز باده دامانم
ساقيا دگر ساغر لب نما نمی نوشم
ارمني تَرَك پر كن، تازه نامسلمانم
شيشه پر كنيد از نو، زآن كهن شراب امشب
خندد اين تهي ساغر بر لبان ِ عطشانم
زآن سپيد و سرخ اي گل، هر دو ريز و گبري كُن
ارمني مسلماني، تا ترا بفهمانم
تا شدم ارادتمند اين شرابِ گلگون را
هم مرادِ جبريلم، هم مريدِ شيطانم
مي به من شبي مي گفت: اي « اميد » شيدادل
من بهارِ تابستان، آتش ِ زمستانم
چون خوري ز من جامي، بشكفد به رويت گل
پرزنان ترا خوش خوش در جنان بگردانم


تهران آذر 1328
از ارغنون (انتشارات مرواريد چاپ 2535)
مهدي اخوان ثالث

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29686

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تازه نامسلمان، شعری از مهدی اخوان ثالث، بهانه ای به مناسبت حمله به سنگ گور احمد شاملو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016