يكشنبه 29 مرداد 1385

تک تک تابلوهای هر گالری بايد به تاييد ارشاد برسد، راديو زمانه

از این پس، نمایش تابلو با تایید وزارت ارشاد مجاز است چون مسئولان ارشاد، گالری‌داران شهر تهران را موظف کرده‌اند، پیش از نمایش و برگزاری نمایشگاه، آثار را به تائید این وزارتخانه برسانند.

به گزارش خبرنگار زمانه، تا پیش از این، نگارخانه‌ها فقط برنامه‌های خود را به مرکز هنرهای تجسمی اعلام می‌کردند و در انتخاب تابلوهای هنری برای نمایش آزاد بودند. اما از این پس باید برای نمایش هر اثر مجوز دریافت کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


این قاعده تا قبل از ریاست علی‌رضا سمیع‌آذر بر مرکز هنرهای تجسمی وجود داشت و بعد برچیده شد. اما وزارت ارشاد قصد دارد این قاعده را دوباره اجرا کند.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31314

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تک تک تابلوهای هر گالری بايد به تاييد ارشاد برسد، راديو زمانه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016