دوشنبه 1 آبان 1385

"لالايی با شيپور"؛ گزين‌گويه‌های احمد شاملو منتشر شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


از مجموعه‌ی فرهنگ گزين‌گويه‌های شاعران معاصر، کتاب مربوط به احمد شاملو منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گزين‌گويه‌های اين شاعر معاصر با عنوان «لالايی با شيپور» با تحقيق، گردآوری و تدوين ايليا ديانوش انجام شده است.

از اين مجموعه که پنج جلد نخست آن علاوه بر اين شاعر به سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و نيما يوشيج اختصاص دارد، پيش‌تر «اگر عشق عشق باشد» گزين‌گويه‌های فروغ فرخزاد منتشر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


چاپ اين مجلدها قرار است به قلم همين مولف و با انتشار گزين‌گويه‌های نصرت رحمانی، نادر نادرپور، يدالله رؤيايی، فريدون مشيری، حميد مصدق، منوچهر آتشی، سيمين بهبهانی و تعدادی ديگر ادامه يابد.

نشر مرواريد «لالايی با شيپور» را در شمارگان دوهزارو۲۰۰ نسخه به همراه رمان «مرگ مرموز در کليسا» با عنوان فرعی پرونده‌ی سنت فياکر، نوشته‌ی ژرژ سيمنون با ترجمه‌ی آزيتا لسانی از مجموعه‌ی داستان‌های فرانسوی در شمارگان يک‌هزارو۱۰۰ نسخه منتشر کرده است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31849

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"لالايی با شيپور"؛ گزين‌گويه‌های احمد شاملو منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016