يكشنبه 1 مرداد 1385

دفتر اول "کتاب کوچه"ی احمد شاملو به چاپ پنجم می‌رسد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

دفتر اول "کتاب کوچه"ی احمد شاملو به چاپ پنجم می‌رسد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين دفتر مربوط به حرف "آ"ست که به‌زودی ازسوی انتشارات مازيار عرضه خواهد شد. آخرين جلد منتشرشده‌ی "کتاب کوچه"، جلد يازدهم آن مربوط به حرف جيم است که البته "قصه‌های کتاب کوچه" نيز در دفتری جداگانه انتشار يافته است.

چند روز پيش نيز اعلام شد "بنياد کتاب کوچه" برای پيشبرد انتشار اين کار تحقيقی و پژوهشی تشکيل خواهد شد.

چاپ سوم ترجمه‌ی "دن آرام" ميخاييل شولوخوف هم از سوی مؤسسه‌ی انتشاراتی يادشده عرضه می‌شود.

همچنين چاپ چهارم ترجمه‌ی "گيل گمش" به زودی منتشر خواهد شد. نشر چشمه اخيرا چاپ سوم "حديث بی‌قراری ماهان" و چاپ چهارم "از زخم قلب" نوشته‌ی ع. پاشايی (خوانش شعر شاملو) را عرضه کرده است. "سه نمايشنامه‌"ی لورکا با ترجمه‌ی احمد شاملو هم در چاپ دوم است.

چاپ هفتم "لحظه‌ها و هميشه" نيز از سوی انتشارات نگاه عرضه خواهد شد، در حالی‌که ترجمه‌ی "مرگ کسب و کار من است" روبر مرل هم چاپش تمام شده است.

اين موسسه‌ی انتشاراتی به تازگی چاپ دوم "ترانه‌های خيام" به روايت شاملو، چاپ پنجم "ترانه‌های کوچک غربت" و چاپ دوازدم "هوای تازه" را عرضه کرده است. اواخر سال گذشته نيز "دفتر دوم مجموعه‌ی آثار شاملو" به چاپ هشتم رسيد و کتاب "شعر خوشه" (چاپ اول ناشر) عرضه شد.

بقيه‌ی کتاب‌های شاملو که توسط اين موسسه‌ی انتشاراتی به چاپ می‌رسند، به اين شرح‌اند: "مدايح بی‌صله" (چاپ چهارم)، "در آستانه" (چاپ دوم)، "مرثيه‌های خاک" (چاپ ششم)، "ابراهيم در آتش" (چاپ دهم)، "ققنوس در باران" (چاپ ششم)، "آيدا در آينه" (چاپ هشتم)، "از هوا و آينه"، "دفتر اول مجموعه‌ی اشعار" (چاپ هفتم)، "دفتر سوم مجموعه‌ی اشعار" (چاپ دوم)، "افسانه‌های هفت گنبد" (چاپ اول)، "خزه" نوشته‌ی هربرت لوپوريه (چاپ اول)، "شازده کوچولو" اثر آنتوان دو سنت‌اگزوپری (چاپ يازدهم)، "نصف شب است ديگر" (چاپ دوم)، "قصه‌های بابام" تأليف ارسکين کالدول (چاپ دوم) و "پابرهنه‌ها" نوشته‌ی زاهاريا استانکو (چاپ دوازدهم).

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اما "لالايی با شيپور" (گزين‌گويه‌های احمد شاملو به انتخاب ايلياد) از سوی انتشارات مرواريد، در انتظار کسب مجوز پخش است. اين ناشر چاپ هفتم "گزينه‌ی اشعار" احمد شاملو را به‌تازگی منتشر کرده است.

شاعر که ۲۱ آذرماه سال ۱۳۰۴ در رشت به دنيا آمد و دوم مرداد ۱۳۷۹ در فرديس کرج درگذشت و در امامزاده طاهر به خاک سپرده شد، می‌گويد: آثار من خود اتوبيوگرافی کاملی ا‌ست. من به اين حقيقت معتقدم که شعر، برداشت‌هايی از زند‌گی نيست، بلکه يک‌سره خود زند‌گی ا‌ست.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31061

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفتر اول "کتاب کوچه"ی احمد شاملو به چاپ پنجم می‌رسد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016