سه شنبه 7 آذر 1385

محمد بهارلو: مجموعه‌ کارهايم درباره‌ هدايت مجوز نگرفتند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


محمد بهارلو گفت که کارهايش درباره‌ی صادق هدايت برای تجديد چاپ مجوز نگرفته‌اند.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، "نامه‌های هدايت"، "سگ ولگرد" با مقدمه‌ی بهارلو و "عشق و مرگ در آثار هدايت" برای تجديد چاپ اجازه نگرفته‌اند.

همچنين "بوف کور" با مقدمه‌ی او در سال‌های پيش ازسوی سه ناشر برای کسب مجوز نشر ارايه شده، که مجوز نگرفته است.

بهارلو که اين روزها مشغول بازنويسی رمان جنگش است، چهارمين مجموعه‌ی داستانش را نيز با نام "عروس نيل‏" منتشر خواهد کرد.

اين مجموعه در حجمی حدودا ۱۴۰صفحه‌يی‏، چهار داستان دارد که بيش‌تر فضايی جنوبی دارند و در يک جزيره اتفاق ‌می‌افتند.

مجموعه‌ی‌ داستان "باد در بادبان" او نيز به‌زودی ازسوی نشر روزگار به‌چاپ دوم خواهد رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين چاپ چهارم "داستان کوتاه ايران" (۲۳ داستان از ۲۳ نويسنده معاصر) اين نويسنده و منتقد همين روزها عرضه می‌شود.

مجموعه‌های داستان "حکايت آن‌که با آب رفت" و "شهرزاد قصه بگو" و رمان‌های "بانوی ليل"، "بختک بومی"، "سال‌های عقرب" و "عشق‌کشی" از ديگر آثار منتشرشده‌ی محمد بهارلو هستند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32275

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمد بهارلو: مجموعه‌ کارهايم درباره‌ هدايت مجوز نگرفتند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016