يكشنبه 19 فروردين 1386

اجرای نمايشنامه "مرثيه ای برای شکسپير" کار منوچهر رادين، نوشته شهروز رشيد در آخن، ۲۸ آوريل


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اجرای نمايشنامه "مرثيه ای برای شکسپير" کار منوچهر رادين، نوشته شهروز رشيد در آخن، ۲۸ آوريل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016