سه شنبه 4 ارديبهشت 1386

دوپارگی فرهنگی، حاشیه نشینی دوگانه و مشکلات جوانان مهاجر، سخنرانی مهرداد درويش پور در گوتنبرگ، ٢٩ آوریل


سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور در گوتنبرگ
دوپارگی فرهنگی، حاشیه نشینی دوگانه و مشکلات جوانان مهاجر

زمان : یک شنبه ٢٩ آپریل
ساعت: ٣٠ ،١٥ تا ١٨
مکان : Järntorget - folkethus
برگزار کنندگان : اتحادیه سراسری ایرانیان – واحد غرب
رادیو دوستی ، رادیو میهن ، رادیو تلاش

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33164

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دوپارگی فرهنگی، حاشیه نشینی دوگانه و مشکلات جوانان مهاجر، سخنرانی مهرداد درويش پور در گوتنبرگ، ٢٩ آوریل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016