چهارشنبه 2 خرداد 1386

شهرنوش پارسی پور در بروکسل، شنبه ۹ ژوئن

انجمن فرهنگی-اجتماعی پرسپوليس
asbl socioculturelle belgo-iranienne

به دعوت انجمن پرسپوليس خانم شهرنوش پارسی پور، نويسنده رمان های عقل آبی، طوبی ومعنای شب، زنان بدون مردان، بربال بادنشستن، سگ و زمستان بلند، آداب صرف چای درحضورگرگ و خاطرات زندان وعضو کانون نويسندگان ايران به بروکسل می آيد.

موضوع سخنرانی: دوگانه بينی (ثنويت) در جهان باستان

زمان: شنبه ۹ ژوئن ۲۰۰۷ ساعت ۱۸ الی۲۲

Centre culturel de Maalbeek
Avenue d’Audergem 90
1040 Eterbeek

Information :۰۴۷۲۹۲۹۷۳۱

ورودی: ۳ ارو

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33320

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شهرنوش پارسی پور در بروکسل، شنبه ۹ ژوئن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016