شنبه 16 دي 1385

اجرای نمايشنامه "زن در خانه و تقصير" از فرهاد آئيش، کاری از حميد دانشور، بروکسل ۲۰ ژانويهتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32503

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اجرای نمايشنامه "زن در خانه و تقصير" از فرهاد آئيش، کاری از حميد دانشور، بروکسل ۲۰ ژانويه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016