جمعه 25 آبان 1386

چهار سال پس از زلزله بم، برنامه ای از انجمن "پالم بم" و کانون مهر در باره کودکان بمی، شنبه اول دسامبر در شهر هانوفر آلمان
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34895

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چهار سال پس از زلزله بم، برنامه ای از انجمن "پالم بم" و کانون مهر در باره کودکان بمی، شنبه اول دسامبر در شهر هانوفر آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016