چهارشنبه 7 آذر 1386

کتاب‌های شعر نصرت رحمانی در يک سری منتشر می‌شوند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


تمام مجموعه‌های شعر منتشرشده‌ی نصرت رحمانی در يک‌ مجموعه کتاب‌های جداگانه به‌چاپ می‌رسند.

به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مجموعه‌های «کوچ»، «کوير»، «ترمه»، «حريق باد»، «ميعاد در لجن»، «شمشير، معشوقه‌ی قلم»، «پياله دور دگر زد» و «بيوه‌ی سياه» که سال گذشته به‌صورت «مجموعه‌ی اشعار» از سوی انتشارات نگاه منتشر شدند، به‌زودی‌ از سوی همين ناشر به‌صورت کتاب‌های جداگانه نيز منتشر خواهند شد.

مدير نشر يادشده دليل اين امر را تقاضای مخاطبان برای مجموعه‌ای خاص از اين شاعر عنوان کرد.

آثار يادشده همگی برای دريافت مجوز نشر ارايه شده‌اند.

همچنين تعدادی از گفت‌وگوها، شعرهای چاپ‌نشده و دست‌نوشته‌های رحمانی توسط فرزندش گردآوری شده‌ و برای انتشار به ناشر سپرده خواهند شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رحمانی‌ زاده‌ی تهران در روز دهم اسفندماه سال ‌۱۳۰۸ بود. در مدرسه‌ی پست و تلگراف و تلفن درس خواند. مدتی در راديو مشغول بود و روزنامه‌نگاری هم کرد؛ با مجله‌های «فردوسی»، «تهران مصور»، «سپيد و سياه» و «اميد ايران» همکاری داشت و مسؤول صفحه‌های شعر مجله‌ی «زن روز» شد.

نصرت رحمانی ‌۲۷ خردادماه سال ‌۱۳۷۹ در رشت درگذشت.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35050

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کتاب‌های شعر نصرت رحمانی در يک سری منتشر می‌شوند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016