سه شنبه 25 دي 1386

فراخوان ايرج جنتی عطايی در حمايت از دانشجويان بازداشتی و حمايت داريوش و ابی از اين فراخوان

خبرنامه گويا - ايرج جنتی عطايی، ترانه سرا، نمايشنامه نويس و شاعر نامی ايران چندی پيش فراخوانی در حمايت از دانشجويان بازداشت شده در سايت شخصی خود منتشر کرد. اين فراخوان که خطاب به هنرمندان منتشر شده است با استقبال داريوش و ابی، دو خواننده معروف کشورمان روبرو شد. هم وطنان ديگر نيز می توانند با ارسال پيام خود از اين فراخوان حمايت کنند.
در زير متن فراخوان ايرج جنتی عطايی و پيام های کوتاه داريوش و ابی آمده است:

«شتاب کردم که با يارانم، با هم کارانم با هم ترانگانم سخن بگويم و حمايتشون رو جلب بکنم به سمت و سوی فريادهای به خون کشيده شده ی دانشجويان دانشگاه های زادگاهمون. اون چه که در دانشگاه های ما اتفاق افتاده، خونالوده کردن نگاه زادگاه ما به آينده است. دانشگاه که قرار بود آغوش امنی باشه برای جهان سازان آينده، تبديل شده به چهارراه هجوم نيروهای امنيتی رژيم اسلامی. دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب رو دستگير کردن و در زندان ها زير شديدترين شکنجه ها اون ها رو وادار به خودکشی، به خودستيزی، خودگريزی و از خود بيگانگی کردن. من از کسانی که در خارج از ايران بی هراس دستگيری و شکنجه می تونن بازتاب پرخاش دانشجويان ما باشن می تونن بخوان از نيروهای مترقی، از ارگان ها، از منابع قانونی و حقوقی که برای آزادی دانشجويان دستگير شده تلاش بکنند. نيروهاشون رو يکی بکنند و اگر نيروهايی هستند که برای اين کار سازماندهی شدند به اون ها بپيوندند. از اون ها که در داخل ايران هستند اين انتظار هست که از خانواده اين دانشجويان زندانی پشتيبانی بکنند و از هر وسيله ای برای آزاد شدن اون ها استفاده کنند.
برای به هم پيوستن کمک ها، اعتراضات و حمايت با آدرس اينترنتی زير تماس بگيريد:

Iran_daaneshjoo@yahoo.com

پيروز و پاينده باشيد
۱۹ دسامبر ۲۰۰۷»

***

پيام کوتاه ابی:

«ايرج جان
مثل هميشه مرا در کنار خود بدان.
حمايت از دانشجويان دستگير شده را من هم به همه توصيه می کنم.
در شرايط سرنوشت ساز؛ در همه ی دنيا و در همه زمان ها هنرمندان واقعی از مبارزات آزادی خواهانه جدا نبوده اند.
با آرزوی ييروزی و آزادی
ابی»

***

پيام کوتاه داريوش:

«ای همترانه
ای يار
ايرج نازنين من
با کمال ميل و اشتياق؛ می خواهم که نام مرا هم ذيل فراخوانت برای حمايت از دانشجويان زندانی قيد کنی.
همانطور که گفتی دانشجويان صدای آينده سرزمين ما هستند و نبايد خاموش شوند!
داريوش »

[لينک مطلب در سايت شخصی ايرج جنتی عطايی و متن فراخوان با صدای وی]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35634

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان ايرج جنتی عطايی در حمايت از دانشجويان بازداشتی و حمايت داريوش و ابی از اين فراخوان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016