دوشنبه 13 اسفند 1386

وزير فرهنگ فرانسه از تحريم نمايشگاه کتاب پاريس ابراز تاسف کرد، مهر

کريستين آلبانل وزير فرهنگ فرانسه از دعوت اسرائيل به نمايشگاه بين المللی کتاب پاريس و در عين حال واکنش برخی از کشورهای اسلامی در تحريم اين نمايشگاه ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آلبانل در مصاحبه ای گفت: گردآمدن تمام فرهنگ ها دور هم و ارايه توليداتشان می تواند به گفتگوی بيشتر فرهنگ ها و ترويج صلح کمک کند.

وی در ادامه افزود: تنها به خاطر آثار آموس اوز و ديويد گراسمن بنيانگذاران جنبش صلح بود که ما نويسندگان اسرائيل را به نمايشگاه پاريس دعوت کرديم، اما از تحريم اين نمايشگاه از سوی اعراب واقعا متاسف و متاثر شدم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير فرهنگ فرانسه اضافه کرد: ما ارتباط خوبی با سازمانهای فرهنگی اعراب داشته و هنوز هم داريم. آخرين بار در پاييز ۲۰۰۷ بود که در مرکز ملی کتاب از لبنانی ها و ادبيات آنها استقبال بی نظيری کرديم و فرانسه می خواهد بدون هيچ محدوديت و هيچ استثنايی به اين روند به خصوص در عرصه ادبيات ادامه دهد و سنت عربی و فرانسه همچنان به تبادل فرهنگ پايدار باشند.

نمايشگاه بين المللی کتاب پاريس که قرار است از ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) آغاز شود، از اسرائيل به عنوان مهمان افتخاری دعوت به عمل آورده است که در واکنش به اين اقدام، سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی (آيسسکو) و نيز کشورهای لبنان و ايران آن را تحريم کرده اند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36095

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير فرهنگ فرانسه از تحريم نمايشگاه کتاب پاريس ابراز تاسف کرد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016