شنبه 28 ارديبهشت 1387

هنرنمايی گروه های سه گانه شيدا به سرپرستی و آهنگسازی محمدرضا لطفی در دومين شب از اجرا، مهر

دومين شب از اجرای گروه سه گانه شيدا به سرپرستی و آهنگسازی محمدرضا لطفی شب گذشته در تالار بزرگ کشور برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مهر، گروه بازسازی شيدا با آواز اميراثنی عشری نخستين گروه از سه گانه شيدا بودند که تصنيف های دوره قاجار را در دستگاه ابوعطا تحت عنوان "موسيقی قديم" در مدت زمان نيم ساعت اجرا کردند و لطفی نيز با تار اين گروه را همراهی کرد.

پيش درآمد (درويش خان به روايت ميرزا قلی خان نوروزی )، ساز و آواز ، ضربی (حبيب سماعی )، ساز و آواز حجاز ، تصنيفی به روايت عبدالله خان دوامی بر شعری از سعدی و همچنين تصنيف حجاز و رنگ حسين خان اسماعيل زاده از جمله قطعات گروه بازسازی شيدا بود.

سپس گروه بانوان شيدا به خوانندگی عليرضا شاه محمدی به روی صحنه آمد، اين بارمحمدرضا لطفی با کمانچه وارد شد و قطعاتی را در دستگاه ماهور اجرا کرد ؛ پيش درآمد ،ساز و آواز ، دونوازی تار( بهاره فياضی و ساناز ستارزاده)، ساز و آواز، چهارمضراب همراه با آواز ،ساز و آواز قطعه "فيلی" با آواز از پيش ساخته شده محمدرضا لطفی و همچنين تکنوازی نسترن هاشمی، ساز و آواز،دلکش،فرود و تصنيف "آن دلبر من" بر شعری ازمولانا مجموع قطعاتی بود که توسط گروه موسيقی شيدای بانوان در مدت زمان ۴۰ دقيقه اجرا شد.

گروه "همنوازان شيدا " با آواز محمد معتمدی آخرين گروه از سه گانه لطفی بود که قطعات خودرا در دشتی اجرا کردند ؛ آغاز گر اين بخش از برنامه پيش درآمد دشتی بود که با تکنوازی تار لطفی همراه بود.

در ادامه چهارمضراب ، ساز و آواز، قطعه "اوج"،ساز و آواز ، تصنيف " ايران وطنم " با شعری از محمد رضا لطفی ساز و آواز دوبيتی خوانی با استفاده از اشعار باباطاهر و همچنين تصنيف"مژده بده" با شعری از سايه اجرا شد و بدين ترتيب برنامه به پايان رسيد.

امشب سومين و آخرين اجرای گروه سه گانه شيدا در تالار بزرگ کشور اجرا می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

*در حاشيه

- طراحی صحنه که نمايی از کوير با رنگ مايه های کرم و خاکستری بود جلوه خاصی به تالار بزرگ کشورواجرای گروه های سه گانه شيدا داده بود .

- آواز گروه بازسازی شيدا به دليل نزديکی بيش از حد دهان خواننده به ميکرفون ويا نقص در صدا برداری به صورت مطلوب شنيده نمی شد.

- با ورود گروه شيدای بانوان، لطفی هم به روی صحنه آمد و پشت به جمعيت حاضر در سالن سازهای تک تک اعضای ۱۲ نفره اين گروه را بررسی و نکاتی را به آنها گوشزد کرد.

- با آغاز اجرای گروه شيدای بانوان علی رغم سفارش گوينده سالن مبنی بر ترک نکردن سالن،بسياری از تماشاگران سالن را تا پايان آنتراک بين دو بخش ترک کردند.

-تا اواسط اجرای گروه موسيقی شيدای بانوان چراغهای تالار کشور روشن بود.

- مدت زمان اجرای هريک از گروههای سه گانه شيدا زياد بود و ادامه کنسرت از حوصله برخی از حاضرين خارج بود به همين دليل عده ای هنگام اجرای "همنوازان شيدا " سالن را ترک کردند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36915

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هنرنمايی گروه های سه گانه شيدا به سرپرستی و آهنگسازی محمدرضا لطفی در دومين شب از اجرا، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016