جمعه 14 دي 1386

قول همکاری لطفی و عليزاده در قالب کنسرت مشترک، فارس

خبرگزاری فارس: محمدرضا لطفی و حسين عليزاده ضمن بازديد از نمايشگاه موسيقی و ديدار با يکديگر قول همکاری با هم را در قالب کنسرت مشترک دادند.


به گزارش خبرنگار موسيقی فارس، عصر ديروز (چهارشنبه ۱۲ دی) و زمانی که محمدرضا لطفی برای بازديد از نمايشگاه موسيقی و عليزاده برای حضور در ميزگردی در همين نمايشگاه حضور يافته بودند که البته ابتدا لطفی در ميزگرد عليزاده و کيانی حضور يافت و سپس هر دو برای بازديد به سالن اصلی نمايشگاه رفتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس از بازديد اين دو هنرمند همديگر را در آغوش کشيدند و قول دادند در قالب کنسرت مشترکی با هم همکاری کنند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35462

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قول همکاری لطفی و عليزاده در قالب کنسرت مشترک، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016