جمعه 10 خرداد 1387

پاييز در بهار، شعری از عليرضا جباری برای قربانيان کشتار ۶۷

پيشکش به قربانيان فاجعه سهمناک ملی تابستان ۶۷ و پيشتازان شان در خرداد۶۷

پاييزی و با فصل بهار آمده ای
با خاطره ی خرم يار آمده ای
ده سال گذشت و باز ده سال دگر
با ياد يلان سر به دار آمده ای

***

از خون شما هزارها لاله شکفت
شب بر شد و سرو قامت روز نهفت
تا شد ز تن شما سردار بلند
خورشيد نهاد ديده بر خاک و بخفت

***

ديری است که جام باده از چرخش ماند
برآتش می دست ستم آب افشاند
دستانک صد نغمه به بستان خوشيد
بر گلبن ما گلان بشکفته نماند

***

با ما سخن مهر مکن ساز که ما
جز کين و ستم هيچ نديديم تو را
هر روز سر هزار عاشق بردار
کردی و جز اين ره نشنيديم تو را

***

بردار کنی سر هزاران بيدار
در حبس کنی تو مرد مردان بسيار
بر بارگه ستم فراز آمده ای
بر عاقبت خويش نظر کن، هشدار

علی رضا جباری(آذرنگ)
۱۰/۳/۸۷(۰۸/۶/۳۰)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37097

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاييز در بهار، شعری از عليرضا جباری برای قربانيان کشتار ۶۷' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016