چهارشنبه 2 مرداد 1387

مزايده اموال احمد شاملو باطل شد، سايت رسمی احمد شاملو

در پی اعتراضات پی در پی وکلای خانم آيدا شاملو مبنی بر عدم رعايت دقيق تشريفات انجام مزايده ی ۲/۴/۸۷ ماترک زنده ياد احمد شاملو از سوی شعبه ی ششم دادگاه عمومی حقوقی کرج دستور ابطال مزايده صادر شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37721

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مزايده اموال احمد شاملو باطل شد، سايت رسمی احمد شاملو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016