سه شنبه 10 آذر 1383

اطلاعيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت ششمين سالگرد جان باختگان كانون


شش سال از جنايات هولناك معروف به "قتل‌هاى زنجيره اى" گذشت. و ما شش سال است كه آذر ماه، ماه محمد مختارى و محمد جعفر پوينده را همچنان دوره ميكنيم، و هر چند هم از نخست انتظار معرفى آمران اين قتل‌ها، يا رسيدگى دادمندانه به اين پرونده و اجراى عدالت، بعيد مى نمود، اما ديديم كه هر سال بيش از پيش، صداى آزادى خواهى مردم رساتر و

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شكوه نام و شرف جان باختگان كانون نويسندگان پديدارتر شده است و ما بنا به همين اميد خلل ناپذير است كه همچنان و هم صدا با مردم آگاه ايران، بر آزادى وكيل شجاع اين پرونده يعنى دكتر ناصر زرافشان اصرار ورزيده و خواهان آزادى همه‌ی نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشجويان و ديگر زندانيانى هستيم كه به سبب دفاع از آزادى انديشه، بيان و قلم در بند به سر مى برند.

ديدار ما بر مزار مختارى و پوينده:
جمعه سيزدهم آذرماه، ساعت ٢ بعدازظهر، مهرشهر (كرج) امامزاده طاهر.

كانون نويسندگان ايران
٠٨/٠٩/٨٣

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15028

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت ششمين سالگرد جان باختگان كانون' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016