پنجشنبه 12 آذر 1383

نماينده اصفهان در مجلس: مردم نه از روي اقبال بلكه فقط با نظارت دولت به سوي حجاب مي روند، ايرنا

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسلامى گفت : کمبود قانون براى برخورد
با آسيبهاى فرهنگى و ناهنجاريهاى اجتماعى نداريم اما اين قوانين بخوبى
اجرا نمىشود.
"محمد حسن استکى" روز چهارشنبه به ايرنا افزود : قوانينى چون " قانون
الزام به رعايت پوشش اسلامى"، گاهى با تسامح و تساهل به اجرا درآمده است
و لازم است شرايط عملياتى شدن آن را ايجاد کنيم .
وى حضور با ظاهر نامناسب در اماکن عمومى را تجاوز به حقوق ديگران دانست
و افزود : وظيفه حکومت اسلامى مقابله با اين رفتارها که از مظاهر سرقت هاى
فرهنگى است ، مىباشد.
وى گفت : حق جامعه اسلامى بر گردن فردى که در اين جامعه زندگى مىکند
آن است که افراد به قوانين و انتظارات موجود احترام بگذارد.
وى افزود : جامعه اسلامى نيز مسوول جلوگيرى از زياده روىها، ولنگارىها و
الزام افراد به رعايت حداقل اصول است .
استکى، تبليغات و اينترنت را از ابزارهاى آسيب فرهنگى عنوان کرد و گفت :
وظيفه جامعه اسلامى ايجاد شرايطى است که افراد جامعه از دزدىهاى فرهنگى
در امان باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى با رد اين مسئله که مردم نه از روى اقبال بلکه با نظارت دولت به
سوى حجاب مىروند ، گفت : برخى از آموزش هاى ما ضعف دارند و نتوانسته اند
منافع يا مضار داشتن يا نداشتن حجاب را به مردم بياموزند.
استکى، تبيين اين آموزه ها را وظيفه حکومت دانست و گفت : در صورتى که حق
به درستى بيان شود باطن افراد پذيراى آن است .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15118

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نماينده اصفهان در مجلس: مردم نه از روي اقبال بلكه فقط با نظارت دولت به سوي حجاب مي روند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016