پنجشنبه 12 آذر 1383

آيت الله مکارم شيرازى: با کنوانسيون هاى حقوق زنان در کشور، مىخواهند بىبندبارى ايجاد کنند، ايرنا

آيت الله مکارم شيرازى : بايد مراقب برخى بىبندباريها درکشور باشيم
قم ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
داخلى.سياسى.آيات عظام .
حضرت آيت الله ناصر مکارم شيرازى از مراجع عظام تقليد قم گفت : مسوولان
ما بايد مراقب باشند که عده اى به بهانه هاى مختلف درکشور بىبندبارى ايجاد
نکنند.
وى روز پنج شنبه درديدار اقشار مختلف مردم از استانهاى خوزستان ،تهران ،
اصفهان و قم با وى افزود : نبايد اجازه دهيم عده اى به بهانه آزادى قلم هر
چه مىخواهند بنويسند و از اين طريق به نظام لطمه بزنند.
وى تصريح کرد : ما همچنين بايد مراقب افرادى باشيم که به بهانه هاى مختلف
از جمله کنوانسيونهاى حقوق زنان در کشور مىخواهند بىبندبارى ايجاد کنند.
اين مرجع تقليد اظهار داشت : در شرايط کنونى دشمنان از طريق فعال کردن
برخى شبکه هاى ماهواره اى و برخى اساتيد دانشگاهها شبهه افکنى مىکنند تااز
اين طريق پايه هاى اسلام را متزلزل کنند.
آيت الله مکارم شيرازى خاطرنشان کرد : ما در مقابل دشمنانى که مجهز به
سلاحهاى اتمى هستند، سلاح ايمان را داريم و تا زمانى که مجهز به سلاح ايمان
باشيم درهمه زمينه ها پيروز ميدان مىباشيم .
وى تصريح کرد : اگر روزى دشمنان موفق شوند که اسلحه ايمان را از ما
بگيرند ما در مقابل آنان شکست مىخوريم .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى ادامه داد : در شرايط کنونى اگر همه مسلمانان بتوانند برنامه هاى اسلام
را گسترش دهند آينده جهان از آن اسلام و مسلمين خواهد بود.
آيت الله مکارم شيرازى گفت : امروز دشمنان از طريق تهاجم فرهنگى،موادمخدر
و قلم هاى مخدوش قصد دارند به اهداف شوم خود برسند.
وى تصريح کرد : دانشجويان نبايد اجازه دهند گوهر گرانبهاى ايمان در محيط
دانشگاه مخدوش شود.
اين مراجع تقليد افزود : ما بايد برنامه هاى اسلام را در سطوح مختلف از
کودکستان تا دانشگاه گسترش دهيم .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15137

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيت الله مکارم شيرازى: با کنوانسيون هاى حقوق زنان در کشور، مىخواهند بىبندبارى ايجاد کنند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016