یکشنبه 29 آذر 1383

مصطفى معين: اصلاح طلبان اجماع روى يک شخص را تنها راه ممکن قلمداد نکنند، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۹ / ۰۹ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.مصطفى معين .
"دکترمصطفى معين " وزيرسابق علوم ، تحقيقات و فناورى گفت : جبهه اصلاحات
نبايد اجماع روى يک شخص را تنها راه ممکن قلمداد کند.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا، وى در حاشيه "تريبون آکادمى آزاد"
در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران ،در خصوص احتمال نامزدى کروبى در
انتخابات رياست جمهورى افزود : من ازکانديداتورىافراد ديگر درعرصه انتخابات
استقبال مىکنم .
وزير مستعفى کابينه سيدمحمد خاتمى درپاسخ به سوالى پيرامون کانديداتورى
خود گفت : اگرچه کانديداتورى من مطرح است اماهنوز دراين مورد تصميم نهايى
نگرفته ام .
وى اضافه کرد : من به عنوان يک شهروند نمىتوانم نسبت به مسايل سياسى کشور
بىتفاوت باشم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين بااشاره به شرايط رياست جمهورى دوره هاى پيشين گفت : شرايط زمانه
در حال تغييراست و اين طور نيست که عده اى تصميم بگيرند تا شرايط گذشته را
در دوره جديد اعمال کنند.
معين تصريح کرد : واقعيت هاى تلخى در محيط اجتماعى وسياسى کشور وجود دارد
اما انسان به اميد زنده است و مابايد با شناخت نقاط ضعف وقدرت خود به آينده
اميد داشته باشيم و به حرکت ادامه دهيم .
"تريبون آکادمى آزاد" امروز(يکشنبه ) در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه
تهران آغاز شد و فردا بکار خود پايان مىدهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15698

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفى معين: اصلاح طلبان اجماع روى يک شخص را تنها راه ممکن قلمداد نکنند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016