یکشنبه 6 دی 1383

دادگاه نادر ضامن، دانشجوي پزشكي دانشگاه تبريز به اتهام "محارب بودن" برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات نادر ضامن دانشجوي پزشكي دانشگاه تبريز صبح امروز در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبريز برگزار شد.
عباس جمالي؛ وكيل اين دانشجو در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اعلام اين مطلب افزود: امروز آخرين دفاع را از ما گرفتند و قرار است دادگاه ظرف مهلت قانوني راي خود را صادر كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: موكلم در حوادث 20 تير 78 در دانشگاه تبريز متهم به قتل يك طلبه بود كه برادرش الان نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي است كه البته موكلم از اين اتهام تبرئه شد و امروز به اتهام "محارب بودن" وي به جرم تهديد و ارعاب مردم با اسلحه رسيدگي شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16078

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه نادر ضامن، دانشجوي پزشكي دانشگاه تبريز به اتهام "محارب بودن" برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016