چهارشنبه 9 دی 1383

محكوميت چند تن از دانشجويان دانشگاه گيلان، ايلنا

رشت- خبرگزاري كار ايران

در طي تحصن دانشجويان دانشگاه گيلان در مهرماه گذشته ، چند تن از دانشجويان متحصن توسط كميته انضباطي دانشگاه گيلان محكوم شدند .
به گزارش "ايلنا" ، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد ، دانشجويان دانشگاه گيلان در اعتراض به مشكلات صنفي خود دست به تحصن زده بودند كه هم اكنون پس از گذشت چهار ماه ، كميته انضباطي دانشگاه گيلان چندتن از دانشجويان متحصن را احضار و آنها را محكوم كرده است .
بر اساس اين گزارش ؛ چهار دانشجو طبق حكم كميته انضباطي به علت وارد كردن خسارت به دانشگاه به پرداخت جرايم نقدي محكوم شدند و يك دانشجوي ديگر به مدت يك ترم از تحصيل تعليق شد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16208

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محكوميت چند تن از دانشجويان دانشگاه گيلان، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016