پنجشنبه 10 دی 1383

پرونده محسن‌‏ آرمين در دستور كار دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار گرفت، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

پرونده محسن آرمين ؛ عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دستور كار قضايي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، پيش از اين شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به شكايت امامي‌‏راد ؛ نماينده كوهدشت عليه محسن آرمين ، اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را به شش ماه حبس و يك سال محروميت از حقوق اجتماعي محروم كرده بود كه اين پروند با اعتراض وي و وكيلش جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين در جلسه محاكمات آرمين در دادگاه تجديد نظر قرار بود شاكي پرونده شهود خود را به دادگاه معرفي نمايد كه در سه جلسه قبلي هيچ كدام از شهود شاكي براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر نشده بودند ، بنابراين شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران با تعيين وقت رسيدگي ، پرونده قضايي محسن آرمين در دستور كار خود قرار دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16271

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده محسن‌‏ آرمين در دستور كار دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار گرفت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016