پنجشنبه 17 دی 1383

فريادم نمي رسد! نگاهي به كاميابي ها وناكامي هاي جمهوري اسلامي رسول بداقي لرستاني،

به نام خداوند بخشنده مهربان

آنچه درزیر می خوانید به عشق خدا نگاشته شده و پاداش رنج های آن با خداوند است

نگاهي به كاميابي ها و ناكامي هاي جمهوري اسلامي

الف( كاميابي ها

نزديك به بيست و شش سال است كه از عمر جمهوري اسلامي مي گذرد،انقلابي كه مي توان گفت خواست دیرین مردم ايران بود. انقلابي كه ريشه در باورهاي قلبی نسل های پیشین مردم ایران داشت. انقلابي كه بنيانگذاران آن از معنويت بسياري بهره مند بودند. مانند شخص آيت الله خميني، دكتربهشتي، مرحوم طالقاني، مرحوم رجايي و ديگران. انقلابي كه در آغاز از بينش پاك و درست اسلام سرچشمه گرفت.

((اسلامي كه تامين كننده ي همه ي خواسته هاي انسان در دنياو آخرت است.((.

مانند: برابري انسان ها، عدالت اجتماعي، حق گويي، راستگويي، عدالت قضايي، ساده زيستي حاكمان و ساير مواردي كه با روح پاك انساني بدون توجه به مليت و زبان خاص سازگاراست. وهركدام از اين موارد داراي پشتوانه هاي شفاهي قرآن ونهج البلاغه ونمونه هاي اجرايي مانند:علي (ع) مي باشند.

ازويژگي هاي شخص آيت الله خميني آنچه كه انسان هاي روشنفكر و باانصاف آن را مي پذيرند:

الف) دوري ايشان از مال و دنيا. چه براي خود و چه براي نزديكان خود. براي اثبات اين مدعا مي توان به گفته هاي دكتر سيدابوالحسن بني صدر اولين رئيس جمهور ايران نيز استناد كرد.

ب( دوري ازافتادن در دام جناح و باند: شرح اين گفته نيازي نيست زيرا همه مي دانند كه در طول مدت رهبري آيت الله خميني رويدادهايي كه پيش آمده ايشان چگونه قضاوت نموده است. بي توجه به قشر و يا سمت ويژه اي. مانند: برخورد ايشان در قضيه ي مهندس ميرحسين موسوي و حجه الاسلام خامنه اي درآن زمان.

پ( داشتن سرشتي عرفاني، نه سياسي، عرفان آميخته به عقل ديني وتفكر و احساس انساني.

وساير ويژگي هاي آيت الله خميني مانند: شجاعت، تصميم گيري و رفتار عقلاني آميخته به احساس انساني نه احساسات صرف.

براي نمونه: مرحوم دكتر بهشتي، ريگان رئيس جمهور وقت آمريكارا هميشه مودبانه)آقاي ريگان خطاب مي كرد (كه اين نشان از قدرت، وقار و انسانيت ديني او بود.آن هم دين اخلاق.

اين ويژگي هاي رهبران ارشد جمهوري اسلامي در آن زمان به اندازه اي عميق، موثر و انساني و درست بود، كه مردم ايران شيفته ي آن شده و از جان مايه گذاشتند.اگر درصد بسيار اندكي ازآنان اكنون هم گوشه اي ازقلبشان متمايل به نگهداري حكومت جمهوري اسلامي است، نتيجه ي صداقت و راستي همان دوران است.


ب) ناكامي ها

1- شكست در ميدان سياست خارجي: بي گمان حكومت جمهوري اسلامي هرگز نتوانست،ازامكانات و پيشرفت هاي دنيا براي رسيدن به اهدافش استفاده كند.ميتوان گفت علت اين موضوع پشت پازدن مسئولين روز به همه چيز دنيا بود. جمهوري اسلامي به محض پيروزي همه چيز راهيچ و پوچ انگاشت،و تنهاخود را پذيرفت،وعلت آن نيز ناشيگري آنان در ميدان سياست، مهمتراز همه ناشيگري درباره حقوق بين الملل و اقتصادجهاني بود.


2- شكست روز به روزدرميدان علم: به جرات مي توان گفت ايرانيان استعدادهاي بسيار درخشاني در جهان دارند،اين مدعا بر همگان روشن بوده و نيازي به شرح ندارد،اما جمهوري اسلامي هرگز نتوانست، به اين پيشرفت علمي ايرانيان كمك كند،و يا حتي نتوانست دانشمندان موجودرابراي خود نگهدارد، كه هيچ در بسياري از موارد بطور ناشيانه به منازل انديشمندان ميدان علم وهنر و…حمله ورشده ودستاوردهاي آنان را سوخته و نابود كردند. غافل از اينكه شخص پيامبر شرط آزادي چند اسير جنگي كافربا سواد راآموزش سواد به چند تن از مسلمانان مشروط نمودند. كافراني كه كفرشان براي همگان محرز و خودآنان تظاهر به كفركرده و به روي رسول الله و يارانش شمشيركشيده بودند،وحتي به تقيه هم بازبان شهادتين را بجا نمي آوردند.از اينها بدتر مسئولين وقت جمهوري اسلامي دربسياري ازموارد بدون توجه به آيات قرآن افرادرابدون محاكمه ويارعايت موازين شرعي،اخلاقي وحقوقي به باد كتك ميگرفتند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين فرارمغزهاكه ايران بيشترين آمارفرارمغزهادردنيارادارد.دليل اين امراين بودكه بيشترمسئولين روز،علم رادشمن دين انگاشته وبه زعم خود تنها دين شفاهي وسليقه اي وبويژه حوزه هاي ديني ميتوانند،مشكل زندگي دنياوآخرت انسان رابرطرف كند.غافل ازاينكه هنرودانش نيز نتيجه اي ازدين وراهي براي رسيدن به خدامي باشند.بسياراتفاق افتاده كه جامعه ودانشجويان راازداشتن استادويامديرلايقي بخاطرنداشتن ريش ياپوشيدن همين كت وشلوارامروزي محروم ميكرده،غافل ازاينكه ظاهرهيچ ربطي به باطن نداشته،وداشتن ظاهرآراسته بهتر از ظاهري ژوليده است.

3- شكست در درون كشور: چرا گفته شده شكست؟ زيرابه عينه ديده ميشودكه حكومت جمهوري اسلامي مسئولين درجه ي يك ديروز خود را امروز به زندان مي اندازد، محروم ميكند، منزوي ميكند، و يا به آنهاانگ ميزند. چرا گفته شده شكست؟ زيرا رزمندگان ديروز كه حاضر به جانفشاني بودند امروز سرخورده، منزوي، نااميد و… هستند. چرا گفته شده شكست؟ زيرا يكي از دستور اكيد پيامبر رسيدن به معيشت مردم است. و نكته ي بسياربرزگي كه هيچ انسان داراي عقل سالمي آنرا نخواهد پذيرفت .(گراني صددرصد كالاها است.( كه خود زمينه ساز هزاران بدبختي بي پاسخ است.مانند فحشاء، بزهكاري، بي بندوباري، دزدي، قتل، اعتياد، رشاء و ارتشاء و در نتيجه به كفر كشانده شدن انسانها.

بااين شرايط ميتوان گفت: حكومتي كه ترويج كننده ي موارد بالابوده هرگز يك حكومت اسلامي نيست. و اگر طرفدار و دلسوز اسلام است نبايد به نام اسلام به اسلام خيانت كند، زيرا اسلام براي مبارزه ي با اين دشواريها به بشريت تقد يم شده است.لذا اصل هدف اسلام از جمهوري اسلامي ساقط است.در زمان پيامبر اگر مدت سه سال درمحاصره ي اقتصادي بودند، پيامبر بيش از همه گرسنگي كشيد، اگر پاي اجراي عدالت در ميان بود،علي(ع) فرمود:

((به خدايي كه جانم دركف قدرت اوست اگر حسن و حسين ديناري به ناحق از بيت المال بربايند، باهمان شمشير كه پهلوانان قريش راسرنگون كردم، نوادگان رسول الله را نيز ادب خواهم كرد.))

خدا از همه راستگوتر است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16574

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فريادم نمي رسد! نگاهي به كاميابي ها وناكامي هاي جمهوري اسلامي رسول بداقي لرستاني،' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016