یکشنبه 20 دی 1383

نامه سرگشاده وبلاگ نويسان به مرتضوی

به شما هشدار می دهيم که در صورت هر گونه تعرض به روزبه مير ابراهيمی، اميد معماريان، فرشته قاضی، سيد محمدعلی ابطحی و يا خانواده های شان، در يک اقدام هماهنگ وگسترده اعمال کاملا غيرقانونى و مستبدانه شما را با روش های مختلف به گوش جهانيان خواهيم رساند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای مرتضوی دادستان تهران

اقارير اخير آقايان روزبه مير ابراهيمی و اميد معماريان در جلسه هيات نظارت بر قانون اساسی که تنها بخشی از آن و آن هم به شکل سربسته از طريق مشاور محترم رئيس جمهور جناب آقای ابطحی منتشر شد نشاندهنده تخلف آشکار شما و ارگان زيرمجموعه شما در برخورد با متهمين بود. از آنجايی که اينگونه برخورد ها در زير فشار گذاشتن متهمين و شکنجه آنها به قصد گرفتن اعترافات دروغين در مجموعه دادستانی سابقه ديرين دارد و اين کار مخالف اصول مصرح در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر هست لذا ازديدگاه ما شما در دادگاه افکار عمومی متهم به جنايت عليه بشريت هستيد.

آقای مرتضوی! شما بارها تبحر خود را در تهديد افراد به بازداشت و شکنجه و اعدام به قصد اعتراف گيری از آنها يا وادار نمودنشان به سکوت اثبات کرده ايد. با کمال تاسف شواهد حاکی از احتمال تکرار اين رويه در مورد روزبه مير ابراهيمی، اميد معماريان، فرشته قاضی و سيد محمدعلی ابطحی است.

آقای مرتضوی! ما نويسندگان اين نامه هر چند که در بسياری از اصول دارای عقايد و آرای متفاوتی هستيم ولی در جايی که بحث دفاع از شرافت و حرمت انسان هاست همه هم رای و هم صدا بپا می خيزيم و سکوت نخواهيم کرد.

آقای مرتضوی! می دانيم که از قدرت و گستردگی نفوذ اينترنت در بين جوانان به خوبی آگاهيد که اگر جز اين بود اکنون شاهد فيلترينگ گسترده و بی سابقه آن نبوديم. پس به شما هشدار می دهيم که در صورت هر گونه تعرض به روزبه مير ابراهيمی، اميد معماريان، فرشته قاضی، سيد محمدعلی ابطحی و يا خانواده های شان، در يک اقدام هماهنگ وگسترده اعمال کاملا غيرقانونى و مستبدانه شما را با روش های مختلف به گوش جهانيان خواهيم رساند.

جمعي از وبلاگ نويسان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16697

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده وبلاگ نويسان به مرتضوی' لينک داده اند.

نامه سرگشاده به خودمان
دوستان عزيز وبلاگستان، بگذاريد بدون لفاظى و تعارف اصل مطلب را خودمانى مطرح کنم. همين سه چهار ماه پيش بود که حسين شريعتمدارى همزمان با دس...
وبلاگ گروهى فانوس
January 9, 2005 08:56 PM

شيوه‌‌ی تارنگارسازی در MT
از آن‌جايی که به‌تازگی به دستور نيروی دادگستری، دستور فيلترکردن Persianblog و Blogspot  داده شده است؛ ساخت تارنگار جدا، براي نويسندگان اينترنتی...
پالایش زبان پارسی
January 10, 2005 12:29 AM

شيوه‌‌ی تارنگارسازی در MT
از آن‌جايی که به‌تازگی به دستور نيروی دادگستری، دستور فيلترکردن Persianblog و Blogspot  داده شده است؛ ساخت تارنگار جدا، براي نويسندگان اينترنتی...
پالایش زبان پارسی
January 10, 2005 12:32 AM

نامه اي سراسر گشاد به قاضي مرتضوي !!
آهاي ملت ، اين دفعه با شما نيستم . آقاي قاضي عليرغم ميل باطني بايد اذعان کنم که نمونه آدم هاي متعهد مانند شما در هر دو جناح حکومتي ايران
Kalagh Siah
January 10, 2005 06:00 AM

نامه سرگشاده جمعی از وبلاگ نویسان به قاضی م&#

يادداشت‌های فرهنگ
January 10, 2005 07:00 AM

Copyright: gooya.com 2016