یکشنبه 27 دی 1383

سخنگوي دولت: ادعاهاي پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ايران کاملا بي اساس است، آمريکايي ها احضار شيرين عبادي را سياسي مى کنند، ايرنا

آصفى : نتيجه نمونه بردارى از پارچين صحت اظهارات ما را تاييد مىکند (۱)
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۷ / ۱۰ / ۸۳
داخلى.سياسى.وزارت خارجه .سخنگو.
سخنگوى وزارت امورخارجه گفت : نتيجه نمونه بردارى از فضاى باز پارچين
صحت اظهارات جمهورى اسلامى ايران مبنى بر صلح آميز بودن فعاليتهاى هسته اى
را تاييد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار سياسى ايرنا، حميدرضا آصفى روز يکشنبه در نشست
هفتگى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى افزود : بازرسان آژانس از فضاى باز
پارچين نمونه بردارى کردند و رفتند تا نتيجه کار خود را اعلام کنند. البته
نتيجه براى ما کاملا روشن و مشخص است .
آصفى در پاسخ به پرسشى درباره جلوگيرى از ارسال ژنراتورهاى ايران
از آلمان گفت : اين خبر را از رسانه ها شنيده ام در مورد صحت و نادرستى آن
در حال بررسى هستيم اگر موضوع صحت داشته باشد از جمله محدوديتهايى است که
اروپاييها بدون علت در مورد ايران اعمال کرده اند.
آصفى تاکيد کرد : ما بارها گفته ايم که اين گونه محدوديتها نبايد به
وجود آيد اگر اين موضوع درست باشد به طرف مقابل پاسخ خواهيم داد.
سخنگوى وزارت امورخارجه در خصوص ديدار معاون وزير امورخارجه ژاپن
با دکتر روحانى و سخنان دبير شورايعالى امنيت ملى مبنى بر آغاز غنىسازى
گفت : ما غنىسازى را از سر خواهيم گرفت و اين روشن است که تعليق غنىسازى
داوطلبانه بوده و بعد از انجام مذاکرات و محقق شدن اهداف ، غنىسازى را
آغاز خواهيم کرد اما زمان آن هنوز مشخص نيست .
سخنگوى وزارت امورخارجه در واکنش به اظهارات آمريکاييها در خصوص
احضار خانم شيرين عبادى به دادگاه گفت : آمريکاييها عادت کرده اند در هر
موضوعى دخالت کنند و سخنان ناصواب و بىربط بيان کنند که اين اظهارات
بيش از هر چيزى موجب وهن و بىاعتبارى خودشان است .
آصفى با اشاره به اين که خانم عبادى يک شاکى خصوصى داشته و در صورت
اثبات جرم وى با يک جزاى نقدى در حد۴۰ تا۵۰ هزار تومان مشکل حل خواهد
شد، تصريح کرد : آمريکا سعى کرد اين موضوع را سياسى کند اما بعدا متوجه
خواهد شد که "متر نکرده پارچه کرده ."
سخنگوى وزارت امورخارجه در پاسخ به سووالى در خصوص پيش شرطهاى ايران
براى مذاکره با آمريکا و دخالت دادن واشنگتن در مذاکرات هسته اى ايران با
اروپا گفت : مواضع ما در مورد گفت و گوهاى هسته اى با اروپا کاملا مشخص است
و احساس مىکنيم نيازى به حضور آمريکا در اين مذاکرات نيست .
آصفى افزود : در مورد مذاکره مستقل با آمريکا نيز پيش نياز خاصى مورد
نظر ماست و آن تغيير رويکرد آمريکا است .
وى افزود : ايران و آمريکا از طريق کانالها و رسانه هاى مختلف نظرات
خود را بيان مىکنند و نيازى به مذاکره مستقيم نيست در شرايط فعلى با
توجه به نوع عملکرد آمريکا در مقابل ايران کسى اين قبيل مذاکرات را مفيد
به فايده نمىداند.
آصفى در خصوص برگزارى انتخابات عراق و شرکت عراقىهاى مقيم ايران در
انتخابات اين کشور، به پراکندگى عراقيها در ايران و مشکل محدوديت حوزه هاى
انتخاباتى اشاره کرد و گفت : در حال مذاکره با سازمان ملل هستيم و تلاش
مى کنيم براى اينکه تمام عراقيهاى واجد شرايط بتوانند در اين انتخابات
شرکت کنند، از صندوقهاى سيار استفاده کنيم .
سخنگوى وزارت امورخارجه درباره حضور شرکت نفتى آمريکايى هاليبرتون
در قرارداد نفتى ايران گفت : برنده اين مناقصه يک شرکت ايرانى به نام
اورينتا کيش است که اين شرکت با چند شرکت خارجى از جمله هاليبرتون همکارى
دارد.
آصفى با تاکيد بر اينکه جمهورى اسلامى ايران در طرحهاى خود به قيمت
و کيفيت رقابتى نگاه مىکند، اضافه کرد : جمهورى اسلامى ايران عليه آمريکا
تحريمى اعمال نکرده است و اين آمريکاييها هستند که شرکتهاى خود را از
همکارى با ايران تحريم کرده اند.
سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشى در مورد گزارش شبکه
الجزيره درباره خوزستان و مسائل قومى و قبيله اى در اين منطقه گفت :
رسانه هاى گروهى آزاد هستند که اطلاع رسانى کنند و اين حق طبيعى رسانه هااست
اما بايد يکسرى چارچوبها و خطوط مشخص را رعايت کنند.
آصفى افزود : رسانه ها نبايد در راه ايجاد تفرقه و القاء برخى از مطالب
نادرست عمل کنند و در خصوص گزارش شبکه الجزيره از خوزستان نيز وزارت
ارشاد اقدامات لازم را انجام داده و تذکرات لازم را به اين رسانه داده است .
وى اظهار اميدوارى کرد که رسانه ها در چارچوب رسالت و وظايف خود عمل
کنند که در اين صورت به موفقيت رسانه و نزديکى بين مردم و فرهنگها و
اقوام مختلف کمک خواهند کرد.
خبرنگارى از سخنگوى وزارت امور خارجه در خصوص طرح انتقال آب ايران به
کويت سئوال کرد. آصفى در پاسخ گفت : موافقتنامه اى بين ايران و کويت براى
انتقال آب ايران به کويت امضا شده که اين موافقتنامه با تصويب در مجالس
دو کشور اجرايى مىشود.
آصفى افزود : تا اين لحظه مجلس کويت اين موافقتنامه را امضا نکرده که
به تبع آن مجلس ايران نيز آن را تاييد کند اما هنوز زمان براى انجام اين
کار وجود دارد و در صورت تصويب مجالس دو کشور اين موافقتنامه اجرايى
خواهد شد.
سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال ديگرى در خصوص بسته شدن آب
هيرمند به روى ايران از افغانستان گفت : ما اين موضوع را پيگيرى کرديم و
حتى به رييس جمهورى افغانستان نيز موضوع را انعکاس داديم .
آصفى افزود : البته افغانها مدعى بودند به علت کاهش بارندگى و کمبود
آب اين اتفاق افتاده که در روزهاى اخير با افزايش بارندگى، مشکل حل شده
و آب هيرمند به سمت ايران جارى شده است .
خبرنگارى در خصوص مذاکرات ايران و کويت در مورد حوزه آرش از سخنگوى
وزارت امور خارجه سئوال کرد. آصفى در پاسخ گفت : پنجمين دور گفت و گوهاى
ايران و کويت ۲۳ ديماه انجام شد و گفت و گوهاى خوبى بود که قرار شد به
سطوح بالاتر ارتقاء يابد.
آصفى درباره پيگيرى وزارت امورخارجه در مورد اهانت هاى يک شبکه
تلويزيونى انگليسى به مقدسات گفت : اين از موضوعاتى است که در دستور کار
ما قرار دارد و ما با جديت موضوع را در تهران و لندن پيگيرى مىکنيم .
وى تاکيد کرد : به بهانه آزاد بودن رسانه ها و مطبوعات نمىتوان اجازه
داد که به مذاهب و اعتقادات ديگران اهانت شود، اگرچه اين تلويزيون مخاطب
و بيننده اى ندارد و بىارزش تر از آن است که در مورد آن صحبت شود.
سخنگوى وزارت امور خارجه تاکيد کرد : چون اصل موضوع يک بحث اصولى و
ريشه اى است و نفس عمل بسيار زشت و ناپسند است ، موضوع را دنبال مىکنيم .
آصفى در پاسخ به سئوالى در خصوص مذاکرات با اروپائيها گفت : مذاکرات
ادامه دارد و مادر دو ريل، گفت و گو براى سند سياسى و کميته هاى کارى، اين
گفت و گوها را ادامه مىدهيم .
وى افزود : اين گفت و گوها هفته گذشته در بروکسل صورت گرفت و مذاکرات
بسيار خوبى در بعد همکارى و تجارت انجام شد، طرفين برنامه ريزيهاى ميان
مدت و بلند مدت تعيين کردند که قرار شد در آينده بيشتر صحبت شود.
آصفى ادامه داد : در جلسات گفت و گوى سند سياسى که دور چهارم گفت و گو-
ها بود، ما پيشنهاد اروپايىها را بررسى کرديم و نظر تکميلى خود را به
آنها ارائه کرديم و در اين جلسات صحبت کرديم که بايد يک زمان بندى مشخص
براى مذاکرات داشته باشيم .
سخنگوى وزارت امورخارجه با اشاره به اينکه گفت و گوهاى سياسى آينده
در ماه مارس در ايران برگزار مىشود، اضافه کرد : کميته هاى مذاکرات هسته اى،
کميته سياسى امنيتى و همينطور کميته همکارى و اقتصاد در اين هفته در ژنو
مذاکرات خود را ادامه خواهند داد.
آصفى خاطرنشان کرد : مذاکرات در مسير خوبى قرار گرفته و فکر مىکنيم
شدت گرفتن اين مذاکرات بعد از تعطيلات پايان سال کشورهاى اروپايى، دست
يافتن به نتيجه مطلوب را کمک خواهد کرد.
خبرنگار يکى از خبرگزاريها به سخنگوى وزارت امور خارجه گفت : آقاى
موسويان در صحبت هاى خود اعلام کرده است که آماده ايم تضمين هايى فراتر از
پروتکل الحاقى بدهيم ، اين تضمين ها چيست . آصفى در پاسخ گفت : منظور ايشان
همان تضمين هاى عينى بوده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يک خبرنگار خارجى در خصوص سرنگون کردن يک پرنده ناشناس توسط ايران و
کشف تجهيزات جاسوسى از آن سئوال کرد. آصفى در پاسخ گفت : اين يک بحث
اطلاعاتى و امنيتى است و من اطلاعى از آن ندارم .
سخنگوى وزارت امور خارجه درباره ادعاى مجدد امارات بر جزاير سه گانه
و حمايت عربستان از اين ادعا، گفت : اينگونه ادعاها نتيجه بخش نيست و سه
جزيره بخشى از خاک جمهورى اسلامى ايران است .
آصفى افزود : سوءتفاهم کوچکى در مورد جزيره ابوموسى وجود دارد که آن
نيز به کمک قرارداد۱۹۷۱ قابل رفع است و موضوع مهمى نيست .
سخنگوى وزارت امور خارجه در مورد صدور بيانيه پارلمان اروپا و ادعاى
نقض حقوق بشر در ايران گفت : اين ادعاها کاملا بىاساس است و بىتوجه بودن
رسانه ها به اينگونه ادعاهاى پوچ و بىاساس ، آثار بيشترى خواهد داشت .
آصفى افزود : اگر ما به اين گونه ادعاها که از اطلاعات غلط گرفته شده
بپردازيم ، اين همان چيزى است که پارلمان اروپا دنبال آن است ، بهتر است که
به اين ادعاها توجه نکنيم .
وى در عين حال تاکيد کرد : ارتقاء حقوق بشر از سياستهاى نظام جمهورى
اسلامى است و دولت بر آن پافشارى دارد. وضعيت ما نيز روشن است و بطور قطع
نقطه قوت ما در زمينه حقوق بشر بيشتر از نقطه ضعف ما است .
يک خبرنگار عرب به انتشار يک کاريکاتور عليه کشورهاى عربى در برخى
از رسانه هاى ايران اعتراض کرد. آصفى در پاسخ گفت : من اين کاريکاتور را
نديده ام اما موافق اين قبيل اقدامات نيستيم ، هر چند طرفينى است و ما نيز
در رسانه هاى عربى ديده ايم که به بعضى از لباسها در ايران توهين مىشود که
درست نيست .
آصفى افزود : ما و عربها از يک تمدن مشترک اسلامى تغذيه مىشويم و
متعلق به يک فرهنگ اسلامى هستيم و اين قبيل اقدامات را درست نمىدانيم ،
البته طرفين بايد به آن بپردازند زيرا شان و فرهنگ ما و عربها به مااجازه
نمىدهد که به روشهايى متوسل شويم که مورد پذيرش نيست و احساسات طرفين را
جريحه دار مىکند.
آصفى همچنين در پاسخ به سوال ديگرى در مورد نتايج مذاکرات امنيتى
ايران با امارات گفت : موضوعات مختلفى همچون همکارى دو کشور براى ترددهاى
غيرمجاز و قاچاق مواد مخدر در اين مذاکرات مطرح شد. ما با کشور امارات
همواره در گفت و گو و مذاکره هستيم .

Copyright: gooya.com 2016