پنجشنبه 1 بهمن 1383

گزارش دی ماه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (دی1383)

نهادهای مدافع حقوق بشر!
ايرانيان آزاده و مبارز!
در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گردآوری شده است به اطلاع می رسانيم :

اخبار بين المللی :

1ـ پارلمان اروپا با صدور قطنامه ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام از مقامات ايران خواسته است تا شواهدی دال بر تعليق احکام سنگسار و منع شکنجه ارايه دهد. در اين قطنامه همچنين حکم اعدام نوجوانان ، زنان باردار و افراد عقب افتاده بشدت محکوم شده است . نمايندگان پارلمان اروپا در قطنامه خود پرونده سازی دادستانی عليه روزنامه نگاران اينترنتي و وبلاگ نويسان که منجر به بسته شدن نشريات و زندانی کردن روزنامه نگاران می شود را محکوم کرده اند. اعضای اين پارلمان ضمن محکوم کردن گزارشهايي مبني برشکنجه گسترده و فشار برای اعتراف گيری غير واقعي، از مقامات ايران خواسته اندتا تمامی آنهايي را که در ارتباط با روزنامه های غير خشونت آميز و ابراز عقيده دستگير ، متهم يا محکوم شده اند را آزاد کند.
(بی بی سی 25/10/83 )

2 ـ در بخشي از گزارش سالانه سازمان ديده بان حقوق بشر در رابطه با ايران آمده است : « احترام به حقوق بنيادي انسانها در ايران ، به ويژه آزادي بيان و عقيده در سال 2004 به وخامت گراييد» . اين گزارش مي نويسد : « شکنجه و بد رفتاري در طول بازداشت ، از جمله حبس نامحدود انفرادي ، منظماَ براي تنبيه ناراضيان به کار گرفته مي شود » . در ادامه اين گزارش آمده است : « نقض حقوق بشر در ايران توسط مأموران اطلاعاتي در لباس شخصي ، گروه هاي شبه نظامي که با خشونت به گردهمايي هاي مسالمت آميز ناراضيان حمله مي کنند و زندانهاي مخفي و غير قانوني و مراکز بازجويي که توسط دستگاه هاي اطلاعاتي اداره مي شوند انجام مي شود .»
به گزارش اين سازمان«مقامهاي ايراني در سال 2004 همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايتهاي اينتر نتي که اخبار و تحليل مستقل ارائه مي کنند کردند و نويسندگاني را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت پرداختند دستگير کردند » . به نوشته اين گروه « شکنجه شديد جسمي به خصوص عليه فعالان دانشجويي و ساير کساني که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر بر خور دار نيستند به کار گرفته مي شود » . بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمي براي نظارت و تحقيق در باره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد . اين سازمان مي گويد : اقليت هاي قومي و مذهبي ايران همچنان مورد تبعيض و در برخي موارد هدف آزار و اذيت قرار مي گيرند . ( بي بي سي 25/10/83 )

اخبارجنبش دانشجويي :
3 ـ هيأت نظارت بر فعاليت تشکل هاي اسلامي دانشگاه علوم پزشکي اراک ، حکم توقف فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان را براي سه ماه صادر کرد . ( ايلنا 2/10/ 83 )

4 ـ صولت شجاعيان دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي به علت چاپ نامه 127 نماينده مجلس ششم خطاب به خامنه اي در نشريه دانشجويي « معرفت » در شعبه 41 دادگاه عمومي اصفهان تفهيم اتهام شد و با قرار کفالت آزاد شد . ( ايسنا 2/10/83 )

5 ـ هادي خطيبي دبير عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشکي به دنبال سخنراني در جمع دانشجويان ورودي جديد چندين بار توسط کميته انضباطي حراست دانشگاه مورد بازجويي قرار گرفت و سپس به اداره اطلاعات استان احضار و مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 5/10/83 )

6 ـ نادر ضامن دانشجوي پزشکي دانشگاه تبريز به اتهام « محارب بودن » و به جرم تهديد و ارعاب مردم با اسلحه در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبريز محاکمه شد . ( ايلنا 6/10/83 )

7 ـ چهار دانشجوي دانشگاه گيلان که در مهر ماه 83 در تحصن شرکت کرده بودند توسط کميته انضباطي دانشگاه به جريمه نقدي محکوم شدند و يک دانشجوي ديگر به مدت يک ترم از تحصيل تعليق شد . ( ايلنا 9/10/83 )

8 ـ محمد صادقي عضو اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي از طريق سخنراني در دانشگاه اصفهان در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب تهران تفهيم اتهام شد و با قرار کفالت آزاد شد تا هفته آينده در شعبه 7 دادگاه انقلاب اصفهان تفهيم اتهام شود . ( ايلنا 10/10/83 )

9 ـ سجاد نيکنام مدير مسئول نشريه دانشجويي « هم آوا » با شکايت حراست دانشگاه اروميه در کميته انضباطي مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 10/10/83 )
10 ـ پيمان عارف ، فريد کياني و ساناز شريفي دانشجويان دانشگاه تهران به علت شرکت در مراسم 16 آذر به کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند . ( ايلنا 13/10/83 )

11 ـ امتياز نشريات دانشجويي« تلنگر» ، « چتر و باران » ، «عدد 13» ، « قامت دوست » ، «حضور» ، «عصير» ، « خانه شيشه اي » ، «پيام امروز» ، «خيزش» ، « بازتاب» ، « آليشيق» و «کاوش » به بهانه عدم انتشار در يکسال گذشته از سوي کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اروميه لغو گرديد . ( ايسنا 16/10/83 )

12 ـ پنج نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. بدنبال برگزاری مراسم 16 آذر ، حکم تعليق انجمن به مدت 6 ماه از سوی هيأت نظارت بر دانشگاه صادر شد و اکبر فرخي دبير اين انجمن بدستور رئيس دانشگاه به مدت يک ماه از دانشگاه اخراج شد. ( ايلنا 16/10/83 )

13 ـ عليرضا نوري دانشجوي دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و با شکايت مدعي العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد .( ايلنا 19/10/83 )

14 ـ عباس شکوهمند عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در ارتباط با اعتراضات دانشجويي خرداد 82 به شعبه 119 دادگاه عمومی کرج احضار شد. عباس شرفی دانشجوی ديگر اين دانشگاه در دادگاه تجديدنظر به پرداخت صد هزارتومان جريمه نقدی محکوم گرديد. ( ايسنا 26/10/83 )

15 ـ بهنام اميني دانشجوي دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبايي به اتهام اخلال در نظم ، تبليغ عليه نظام و توهين به خامنه ای با شکايت مدعي العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی در مراسم سالگرد فروهرها در سال 81 دستگير و مدت 45 روز در بازداشت بود که با توديع وثيقه از زندان آزاد گرديد. ( ايسنا 26/10/83 )

16 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويي « سرچشمه » ، « گزينه 11 » و « نشريه شورای صنفی » به کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه رجايي احضار شدند. ( ايلنا 27/10/83 )

17 ـ شش نفر از دانشجويان دانشگاه رجايی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند ، دبير فرهنگی ، دبير شورای صنفی و نائب دبير انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه از جمله افرادی هستند که به کميته انضباطی احضار شده اند . ( ايلنا 29/10/83 )
18 ـ سعيد حبيبي دانشجوی دانشگاه تربيت مدرس به علت سخنرانی در مراسم 16 آذر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دادگاه انقلاب زنجان احضارشد.( شرق 29/10/83 )

19 ـ مديران مسئول سه نشريه دانشجويي به کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان احضار شدند نام و اتهام آنها به اين شرح است. حسين خيری فام مدير مسئول نشريه « اوج » به اتهام توهين به مقدسات و چاپ نظرات اپوزسيون جمهوری اسلامی ، ياشار حکاک پور مدير مدير مسئول نشريه « هيمه » به اتهام توهين به قانون اساسی و چاپ فراخوان رفراندوم و دفاع از تغيير قانون اساسی ، تجزيه طلبی و توهين به حجاب برتر ، پيام شکيبا مدير مسئول نشريه « نسل سوم » به اتهام دفاع از رفراندوم و تغيير قانون اساسی و ترويج کمونسيم.
( پيک ايران 30/10/83 )
اخبارمطبوعات :

20 ـ به گفته عباس جمالي وکيل مدافع روزنامه نگار زنداني انصافعلي هدايت ، موکل وي به علت فعاليتهاي سياسي و مصاحبه با راديوهاي بيگانه در مدت مرخصي با گزارش اطلاعات تبريز ، قبل از اتمام دوران مرخصي دستگير و روانه زندان شد . گفتني است انصافعلي هدايت به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت اداره کل اطلاعات استان آذربايجان شرقي در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبريز تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 6/10/83 )

21 ـ منوچهر کرامت مدير مسئول هفته نامه « آواي خوزستان » به خاطر چاپ يک کاريکاتور در شعبه يک بازپرسي دادگاه اهواز مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 8/1/83 )

22 ـ حامد متقي مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي با شکايت مدعي العموم و معاون دادستان دادگاه انقلاب قم در شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب قم به رياست قاضي رستمي تفهيم اتهام شد وبا قرار وثيقه 5 ميليون توماني آزاد شد . جرم وي نوشتن مقاله اي در هفته نامه « پيام قم » در رابطه با دستگيريهاي اخير در قم بوده است . ( ايلنا 15/10/83 )

23 ـ غلامحسين آگاهي خبرنگار هفته نامه « صبح سبلان » چاپ اردبيل با شکايت اداره امور آب اردبيل به دادگاه احضار شد . ( ايلنا 18/10/83 )

24 ـ در ماههای شهريور تا آبان سال جاری تعدادی از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران در رابطه با پرونده موسوم به سايت های اينترنتی دستگير شدند و بر اثر شکنجه های جسمی و روحی تعدادی از آنان وادار به اعترافات دروغين شدند. اسامی بخشی از بازداشت شدگان به شرح زير می باشد:
مسعود قريشی ، رضا وطنخواه ، امير حسين کامروا ، کيارش قدملی ، مانی جوادی ، نامزد جوادی ، فريد ثانی ، آرش نادر پور ، مهدی درايتی ، محمد بلوچستانی ، سعيد مطلبی ، شهرام رفيع زاده ، بابک غفوری آذر ، حنيف مزروعی ، روزبه ميرابراهيمی ، اميد معماريان ، فرشته قاضی ، محبوبه عباسقلی زاده ، جواد تميمی ، امير مجيدی ، مجتبی سميعی نژاد ( امروز 18/10/83 )

25 ـ بدستور قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران سايت های " پرشين بلاگ " و " ارکات" را مسدود کردند. ( ايسنا 20/10/83 )

26 ـ شهرام رفيع زاده « روزنامه نگار » از متهمان پرونده موسوم به سايتهاي اينترنتي به شعبه سوم دادياري ناحيه 9 فرودگاه احضار شد . ( ايلنا 20/10/83 )

27 ـ اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي « روزنامه نگار» ، از متهمان پرونده موسوم به سايتهاي اينترنتي در شعبه سوم دادياري دادسراي فرودگاه مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 20/10/83 )

28 ـ لطف الله ميثمي مدير مسئول ماهنامه « چشم انداز ايران » به اتهام انتشار مطالبي عليه قانون اساسي با شکايت مدعي العموم در شعبه سوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 21/10/83 )

29 ـ شمزين جهانی عضو انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر و روزنامه نگار، در دادگاه انقلاب مهاباد به سه سال و 91 روز زندان محکوم گرديد. سه سال بصورت تعليقی می باشد ولی 91 روز را بايد در زندان طی کند. ( پيک ايران 23/10/83 )

30 ـ غلامعلی نادری مدير مسئول نشريه « سرخس » به علت چاپ مقاله وشعر طنزی در باره منطقه ويژه اقتصادی سرخس ، با شکايت سازمان منطقه ويژه اقتصادی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب سرخس احضار شد. ( ايسنا 27/10/83 )

31 ـ نشريه « خورشيد نيمروز » به جرم چاپ مطالب سينمايي و انتشار ويژنامه ، بدستور هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف گرديد. ( ايسنا 28/10/83 )

32 ـ آرش سيگارچی سردبير روزنامه « گيلان امروز » در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت مورد بازجويي قرار گرفت و بدستور قاضی پرونده بازداشت شد. ( ايلنا 30/10/83 )

33 ـ الناز درخشان خبرنگار روزنامه « افتخار » ، شيوا و شهلا شکاری خبرنگاران روزنامه های «شرق » و « افتخار » بطور مشکوکی در تهران کشته شدند. ( اعتماد 30/10/83 )

محکومين به اعدام :

34 ـ ابوالقاسم به جرم قتل همسرش ليلا در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به حکم قاضي نورالله عزيز محمدي محکوم به اعدام شد .( قدس 1/10/83 )

35 ـ محمد 48 ساله به جرم قتل همسرش کتايون 36 ساله در شعبه 71 دادگاه کيفري کرج به رياست قاضي نورالله عزيز محمدي محکوم به اعدام شد . ( قدس 7/10/83 )

36 ـ مهدی بختياری 18 ساله ، مهدی ، عليرضا و سه جوان ديگر به جرم قتل به حکم شعبه 27 ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شدند. ( اعتماد 8/10/83 )

37 ـ محمد« ت » که در سن 14 سالگي به اتهام قتل در تاريخ 26 مهر ماه 1379 دستگير شده بود ، با تاييد شعبه 27 ديوانعالی کشور محکوم به اعدام گرديد. وی به هنگام بازداشت به کانون اصلاح و تربيت فرستاده شده بود و تا سن 18 سالگي در انتظار اجراء حکم در آنجا بسر برده است . ( همشهری 8/10/83)

38 ـ شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحر خيزان به حکم قاضي جعفر زاده ، رئيس شعبه 1154 دادگاه جزايي تهران و با تأييد شعبه 26 ديوانعالي کشور به رياست آيت الله راضي زاده محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 8/10/83 )

39 ـ سعيد بختياري 30 ساله به جرم قتل لطيف لاکاني در شعبه 1157 دادسراي جنايي تهران به رياست قاضي محمد جواد اسماعيلي محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 9/10/83 )

40 ـ مسعود به جرم قتل نبي الله 40 ساله و سرقت مسلحانه در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيز محمدي محکوم به اعدام شد. ( اعتماد 12/10/83 )

41 ـ آرش ، داود ، علي و جواد به جرم سرقت مسلحانه به حکم قاضي مجتبي عليزاده رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي مشهد و با تأييد شعبه 32 ديوان عالي کشور محکوم به اعدام شدند و حکمها جهت اجرا در ملاء عام به شعبه اجراي احکام ارسال گرديد . ( قدس 13/10/83 )

42 ـ يک جوان به جرم سرقت مسلحانه و قتل به حکم قاضي همت يار و با تأييد ديوان عالي کشور محکوم به اعدام شد . ( ايران 14/10/83 )

43 ـ علي به جرم قتل شاهرخ فرخ ميري در شعبه 1157 دادگاه جزايي تهران به حکم قاضي محمد جواد اسماعيلي محکوم به اعدام شد . ( ايران 15/10/83 )

44 ـ اسماعيل ـ ع به جرم بريدن سر ابراهيم و فاطمه شاهسوند و دو فرزندش بنامهاي عماد و امير مهدي ، و همسر وي معصومه ـ ش به جرم زنا و معاونت در قتل در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيز محمدي و چهار قاضي مستشار ديگر به اسامي رحيمي ، باقري ، سبزواري وکوه کمره اي محکوم به اعدام گرديدند . ( اعتماد 15/10/83 )

45 ـ يک جوان به جرم قتل پدر بزرگش طاهر و مادر بزرگش فاطمه در شعبه ششم دادگاه جنايي ساري به حکم قاضي حسين سنگ ريزه اي محکوم به اعدام شد . ( شرق 19/10/83 )

46 ـ عباس30 ساله به جرم قتل همسرش کبري نبي زاده 35 ساله ، در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيز محمدي محکوم به اعدام شد . ( ايران 20/10/83 )

47 ـ غلامرضا به جرم قتل هومن اوسط تبار در شعبه 1157 دادسراي جنايي تهران به رياست قاضي محمد جواد اسماعيلي و با تأييد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد . پس از تنفيذ حکم توسط رئيس قوه قضائيه اين حکم به شعبه اجراي احکام ارسال شد . ( ايران 21/10/83 )

48 ـ فهيمه حاج محمدی وکيل پايه يک دادگستری اعلام کرد : در کانون اصلاح و تربيت تهران و رجايي شهر حدود 30 نفر از افراد زير 18 سال حکم اعدام دارند . ( ايلنا 28/10/83 )

49 ـ لطيف 35 ساله به جرم قتل در شعبه 1157 جزايي تهران به رياست قاضی محمد جواد اسماعيلی محکوم به اعدام شد. ( ايران 29/10/83 )

50 ـ کريم 35 ساله به جرم قتل پدر همسرش در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به حکم قاضی منصور ياورزاده محکوم به اعدام گرديد. ( اعتماد 30/10/83 )

احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها

51 ـ محمد رضا ـ ب به خاطر تجاوز به عنف ، پس از تحمل 154 ضربه شلاق به حکم شعبه 63 دادگاه عمومي مشهد و با تأييد شعبه 41 ديوانعالي کشور در ملاء عام به دار آويخته شد .
( قدس 7/10/83 )

52 ـ مصطفي به جرم تجاوز به عنف در شعبه 63 دادگاه عمومي مشهد به رياست قاضي مجتبي عليزاده و با تأييد شعبه 41 ديوانعالي کشور ، در سه راه فردوسي مشهد در ملاء عام به دار آويخته شد . ( ايران 16/10/83 )

53 ـ « ممد سياه » به جرم تجاوز به دو پسر نوجوان به حکم قاضی مجتبی عليزاده رئيس شعبه 63 دادگستری مشهد در ملاء عام به دار آويخته شد. ( ايران 29/10/83 )

54 ـ شش نفر به جرم قتل صبح امروز در زندان اوين به دار آويخته می شوند. نام دو تن از متهمين ايمان فرخی و عليرضا می باشد. ( شرق 30/10/83 )

اخبار مربوط به فعالين سياسی و زندانيان سياسی :

55 ـ حجت زماني و سعيد ماسوري از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران به همراه جعفر اقدامي و خالد حرداني از زندانيان سياسي به مکان نامعلومي منتقل شده و خطر اعدام اين زندانيان را تهديد مي کند .گفتني است که اين زندانيان مدتها در سلول انفرادي بسر برده و دراعتصاب غذا بوده اند . ( کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 22/10/83 )

56 ـ خالد حردانی ، فرهنگ پور منصوری و شهرام پور منصوری به جرم هواپيما ربايي با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شدند. محمود عليزاده طباطبايي وکيل هواپيما ربايان گفت : هواپيما ربايي قانون خاص خود را دارد که مشمولين اين قانون به احکام بين سه تا پانزده سال زندان محکوم مي شوند. وی اضافه کرد : زمان وقوع حادثه دو نفر از موکلانم هيجده و نوزده ساله بوده اند. ( ايلنا 28/10/83 )

57 ـ از ادامه تدريس محمد شريف ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامي ممانعت شد . شريف تاکنون در اين دانشگاه به تدريس حقوق بين الملل و حقوق اساسي مشغول بوده است . ( ايلنا 2/10/83 )

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

58 ـ حسن زارع زاده اردشير به اتهام اقدام عليه امنيت کشور ، تبليغ عليه نظام ، اقدام به بر اندازی ، عضويت و فعاليت در گروههای غير قانونی کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسی ، جبهه متحد دانشجويي و جبهه دمکراتيک ايران در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تفهيم اتهام شد. وی در اعتراض حاکم بر دادگاه ازخود دفاع نکرد. نامبرده بدون حضور وکيل مدافع ، هيئت منصفه و بصورت غير علنی محاکمه شد. (کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسی 4/10/83 )

59 ـ علي شکوري راد نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شکايت سازمان صدا و سيما در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي محمد اسلامي محکوم به پرداخت چهار ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شد .
( ايلنا 5/10/83 )

60 ـ محسن سازگارا به اتهام اقدام عليه امنيت ملي غياباَ در شعبه 26 دادگاه انقلاب با حضور وکيل مدافع وي محاکمه شد . ( ايلنا 7/10/83 )

61 ـ فاروق بي غم ، ارسلان شيخه ، ارسلان محمودي ، آسو باوه مين ، محمد فرهادزاده وعليرضا شريفي از دستگير شدگان در تظاهرات اسفند 82 بوکان به پنج سال زندان محکوم شدند .
( حزب کمونيست کارگري ايران 12/10/83 )

62 ـ اميران ساران ، اسد شقاقي و نصرت الله بيات از اعضاي جبهه اتحاد ملي در دادگاه تجديد نظر به زندان محکوم شدند . اين فعالين سياسي به ترتيب به 8 سال ، سه و يکسال حبس تعزيري محکوم گرديدند . اين افراد بايد ظرف 3 روز خود را به شعبه 3 اجراي احکام شهريار معرفي کنند تا به زندان منتقل شوند . ( ايلنا 15/10/83 )

63 ـ پرونده محمد علي ابطحي به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت مدعي العموم و نيروي انتظامي از سوي دادسراي کارکنان دولت به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شد . ( ايلنا 16/10/83 )

64 ـ به حکم دادگاه انقلاب شهريار فعالين جبهه اتحاد ملی به پرداخت جريمه نقدی محکوم شدند. اسامی محکومين به شرح زير است : 1ـ رضا مردی 400هزار تومان 2ـ سعيد اماميان 400 هزار تومان 3ـ قاسم آيدين 300 هزار تومان4ـ علی فيروزی 300 هزار تومان
(پيک ايران 18/10/83)

65 ـ بينا دارب وند يکي از بازداشت شدگان متحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بتاريخ 27 مرداد 83 به اتهام شرکت در تجمع غير قانوني در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به سه سال و نيم زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد . ( ايلنا18/10/83 )
66 ـ فاطمه حقيقت جو نماينده مستعفي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افترا با شکايت مدعي العموم و سپاه پاسداران در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي محمد رضا صارمي محاکمه شد . ( ايلنا 19/10/83 )

67 ـ حسين عبدالله پور ، مسعود رهبری ، عباس کوشا از اعضای جبهه مشارکت قم و فريد مدرسی جهت بازجويي به ستاد خبری نيروی انتظامی قم احضار شدند. ( ايلنا 20/10/83 )

68 ـ سعيد کاشيلو عضو جبهه دمکراتيک ايران توسط نيروي انتظامي بازداشت شد . گفتني است وي پيش از اين چندين ماه در سلول انفرادي زندان 59 اطلاعات سپاه و زندان 209 وزارت اطلاعات بسر برده است و در شعبه 26 دادگاه انقلاب به پرداخت 500 هزار تومان جريمه نقدي محکوم شده بود . ( کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 21/10/83 )

69 ـ 170 نفر از دستگير شدگان شهرستان ايذه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي توسط دادگاه انقلاب اهواز به حبس هاي 3 تا 10 سال و تبعيد 15 تا 30 سال محکوم شدند . ( ايسنا 21/10/83 )

70 ـ حشمت الله طبرزدي ، دبير کل جبهه دمکراتيک ايران در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ، به اتهام تشکيل گروه غير قانوني به 10 سال حبس ، توهين به خامنه اي به 2 سال حبس ، توهين به رفسنجاني به يک سال حبس و تبليغ عليه نظام به يک سال حبس ، مجموعاَ به 14 سال حبس با اعمال شاقه در زندان برازجان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم گرديد .
(کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 21/10/83 )

71 ـ علي اکبر موسوي خوئيني دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و تشويش اذهان عمومي و نشر اکاذيب با شکايت مدعي العموم و بسيج مقاومت شهرستان يزد به شعبه 6 بازپرسي کارکنان دولت احضار شد . ( ايلنا 21/10/83 )

72 ـ رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران به اتهام نشر اکاذيب با شکايت نيروي انتظامي به شعبه اول دادسراي کارکنان دولت احضار شد . ( ايسنا 21/10/83 )

73 ـ مجتبي بديعي عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي به اتهام براندازي نظام در دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شد . ( شرق 22/10/83 )

74 ـ ماشاء الله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي به شعبه اول بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . وی گفت : پس از مرگ زهرا کاظمي و آنچه که اخيرا وبلاگ نويسان ( پس از آزادي از زندان ) مدعي آن شده اند ، براي حضور در دادسرا ، احساس امنيت جاني نمي کند . ( ايسنا 23/10/83 )

75 ـ نعمت احمدي وکيل دادگستري به اتهام نشر اکاذيب و توهين با شکايت مدعي العموم در شعبه ششم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تفهيم اتهام شد . ( ايسنا 23/10/83 )

76 ـ محمد سلامتي دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شکايت مدعي العموم در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي محمد رضا صارمي محاکمه شد . ( ايلنا 23/10/83 )

77 ـ شيوا نظر آهاري دبير حقوقي انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران به علت شرکت در تحصن مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد . همچنين محمد رضا نسب عبداللهي سخنگوي اين انجمن به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به خامنه اي به شعبه 5 دادگاه کرمان احضار شد .
( انجمن دنشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران 23/10/83 )

78 ـ حسن قيصری عضو جبهه دمکراتيک ايران ، از دستگير شدگان مقابل دفتر سازمان ملل در تهران پس از تحمل پنج ماه زندان در شعبه 26 دادگاه انقلاب به پرداخت 900000 تومان وجه نقد محکوم شد. ( کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسی 24/10/83 )

79 ـ فرشته قاضی از متهمان پرونده موسوم به سايتهای اينترنتی و همسرش آقای بيگلو به اتهام نشر اکاذيب به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شدند. ( ايلنا 26/10/83 )

80 ـ محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان به اتهام « هواداری از جريان غيرقانونی کومله از طريق شرکت در تجمع غيرقانونی روز جهانی کارگر و ارتباط با سران حزب غيرقانونی مزبور » با شکايت مدعی العموم در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز بصورت غير علنی محاکمه شد.
( ايلنا 27/10/83 )

81 ـ مهندس ارژنگ داودی به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی کشور، تبليغ عليه نظام ، نشر اکاذيب ، توهين به خمينی و خامنه ای ، توهين به مقدسات نظام و ولايت فقيه ، توهين به روسای سه قوه و مسئولين نظام ، نگهداری و سوء استفاده از اسناد مهم و سفيد امضاء با شکايت مدعی العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه می شود . مهندس داودی در تاريخ 17 آبان 1382 به همراه احمد باطبی توسط ماموران امنيتی ربوده شد و بارها مورد شکنجه قرار گرفت و چندين ماه در زندان انفرادی نگهداری شد و طی 15 ماه گذشته بصورت بلاتکليف در زندان بوده است .
( دکتر بيژن کريمی 27/10/83 )

82 ـ دکتر محمد محمدی گرگانی عضو هيئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي به اتهام عضويت در گروه غير قانونی و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعي العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10 ماه زندان محکوم گرديد . ( ايسنا 28/10/83 )

info@addhi.com - www.addhi.com : انجمن دفاع از حقوق بشر درایران – مونترال – کانادا
ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو –كاناد ا
info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – برمن- آلمان
shafaei@azadegy.de - www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران - پاریس
info@komitedefa.org - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر
demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش
hoghoghebashar@rahaeii.com – www.rahaeii.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
adhri1@yahoo.com : اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17179

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش دی ماه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016