شنبه 3 بهمن 1383

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات: آزادي بي‌قيد و شرط آرش سيگارچي، نگراني از احضار روزنامه‌نگاران شهرستاني به دادسرا، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خواستار تشكيل كميته‌اي از سوي دستگاه قضايي براي رسيدگي به آنچه كه مساله‌ي احضارهاي اخير روزنامه‌نگاران مي‌خواند، شد.

ماشاا... شمس‌الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با ابراز نگراني از احضار روزنامه‌نگاران شهرستاني به دادسرا به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گزارشهاي مربوط به بازداشت روزنامه‌نگاران شهرستاني به دادسرا را دنبال مي‌كند از اينرو ضمن ابراز نگراني از وضعيت روزنانگاراني كه اخيرا بازداشت شده‌اند خواهان آزادي بي قيد و شرط آنها مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: ما معتقديم با كاهش فشار بر روي روزنامه‌نگاران شاغل در تهران اينك الگوي دادستاني تهران به شهرستانها منتقل شده و روزنامه‌نگاران شهرستاني تحت فشار قرار گرفته‌اند لذا انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از رييس قوه قضاييه مي‌خواهد با تعيين كميته‌اي ويژه، مسئله‌ي احضارهاي غير قانوني روزنامه‌نگاران و تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي آنان را مورد رسيدگي قرار دهد.

وي همچنين عنوان كرد: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خواستار آزادي بي‌قيد و شرط آرش سيگارچي يكي از اعضاي تحريريه‌ي روزنامه‌ي گيلان است كه به ادعاي وي توسط نهاد رسمي اطلاعات تحت فشار قرار گرفته است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17289

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن دفاع از آزادي مطبوعات: آزادي بي‌قيد و شرط آرش سيگارچي، نگراني از احضار روزنامه‌نگاران شهرستاني به دادسرا، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016