شنبه 1 اسفند 1383

محسن ميردامادي: انتخابات رياست جمهوري آتي سرنوشت‌ساز است و مي‌تواند نحوه‌ برخورد آمريكا با ايران را مشخص كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


رييس هيات اجرايي و عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت گفت:

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محسن ميردامادي طي سخناني در ادامه‌ي نشست فصلي شاخه‌ي جوانان حزب مشاركت در تحليل مسائل سياست خارجه و شرايط ايران در عرصه‌ي بين‌الملل، به ظهور ابعاد جديدي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: همچنان مهمترين چالش در اين عرصه بحث تكنولوژي هسته‌يي و سرنوشت آن است. موضوع جديد در اين چالش نيز آغاز دوره‌ي جديد رياست جمهوري بوش است كه بر منطقه و ايران موثر خواهد بود.

وي از اظهارات اخير مقامات آمريكايي و مشابهت اين اظهارات با سخنان سابقشان ياد كرد و آن را به مراتب جدي‌تر از گذشته دانست.

وي ادامه داد: پيش از انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا در خصوص سياست خارجي اين كشور در قبال ايران پيش‌بيني‌ها و بحث‌هايي مي‌شد. بحث غالب اين بود كه مجموعه مواردي پكيجي به ايران پيشنهاد مي‌شود كه اگر مورد پذيرش ايران واقع نشد برخورد نظامي با ايران در دستور كار قرار گيرد، البته برخورد با ايران از نوع اقدامي كه در عراق و افغانستان روي داد، نخواهد بود.

ميردامادي به مطالبي در يكي از نشريه‌هاي آمريكا اشاره كرد كه گوياي همين پكيج و احتمال حمله به نقاطي در ايران بود.

وي با بيان اينكه بوش در دوره‌ي دوم رياست جمهوري خود اولويت نخست برنامه‌ي سياست خارجه‌ي خود را منطقه‌ي خاورميانه دانسته است، يادآور شد: تا پيش از يازده سپتامبر اولويت نخست سياست خارجي آمريكا اروپا بود. در يك محاسبه‌ي منطقي در خواهيم يافت كه ايران در كدام نقطه از سياست خارجه آمريكا قرار خواهد گرفت. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه در دوره‌ي دوم بوش ايران و سوريه بيش از پيش مورد فشارهاي آمريكا خواهند بود.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت افزود: از سوي ديگر آمريكا مشكلات، را در مرزهاي غربي و شرقي‌مان حل كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد كه ما را به عنوان يك قدرت مطرح در منطقه به حال خود بگذارد.

وي همراهي آمريكا با مذاكرات اروپايي‌ها با ايران بر سر مساله‌ي هسته‌يي را برنامه‌ريزي شده دانست و افزود: آمريكا خود را با اروپا هماهنگ نشان مي‌دهد تا بعد با ادعاي اينكه تعاملات ديپلماتيك با ايران (بويژه درمورد پرونده هسته‌يي ايران) جواب نداده است، روش‌هاي غير ديپلماتيك را در پيش بگيرد.

اين فعال سياسي با اعتقاد بر اين كه توافق هسته‌يي ايران و اروپا توافقي ناپايدار است، در اين‌باره گفت: تفسير و برداشت دوطرف از اين توافق متفاوت بوده است. ايران، توقف غني‌سازي را موقت و اروپا آن را دائم مي‌پندارد. از اين رو زماني كه اروپا احساس كند، ايران درموضع ضعيف‌تري نسبت به زمان انعقاد توافقنامه قرار گرفته است، فشار خود را براي توقف دائمي غني‌سازي بيشتر خواهد كرد و چنانچه قدرت ما نيز افزايش يابد، احتمالا منجر به از سرگيري مجدد غني‌سازي خواهد شد.

به اعتقاد وي، نتيجه‌ي نزديك شدن اروپا با آمريكا در بحث هسته‌يي اين خواهد بود كه اروپاييان ازما بيش از پيش فاصله بگيرند. به عبارت ديگر قرباني اين نزديكي، كشورهاي منطقه از جمله ايران خواهند بود. به نظر مي‌رسد كه به تدريج اين شرايط پيچيده‌تر و فشارها بر ايران بيشتر مي‌شود.

ميردامادي با پيش‌بيني اينكه آمريكايي‌ها احتمالا پس از انتخابات ايران تصميم قطعي در مورد نوع برخورد با كشور ما را خواهند گرفت، ابراز عقيده كرد: چنانچه انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم تكرار شود آنها آن را به اين منزله خواهند گرفت كه حاكميت ايران مورد حمايت مردم نيست و در مقابل فشارهاي خارجي آسيب‌پذيرتر است. از اين رو به نظر مي‌رسد بحث‌هاي جديد آمريكا نسبت به ايران، آغازي براي بررسي فضاي ايران در انتخاب آتي و برخورد جدي‌تر با ما در صورت برگزاري انتخاباتي كمرنگ، خواهد بود. بر اين اساس ممكن است برخورد آمريكا با ايران شدت يابد و حتي وارد فاز عملياتي نيز شود كه پيش‌بيني آن از هم‌اكنون روشن نيست.

رييس كميسيون سياست خارجه جبهه‌ي مشاركت در تحليل تبعات چنين برخورد آمريكا با ايران، به عقب افتادن يكي دو دهه‌اي توسعه، هم توسعه اقتصادي و هم توسعه سياسي، در ايران اشاره كرد و ادامه داد: چنين برخوردي آثاري ميان‌مدت و بلندمدت بر ايران خواهد داشت. حتي يك برخورد محدود نظامي نيز مي‌توان روند سرمايه‌گذاري را معكوس كند، ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش دهد، نيروي انساني را به مهاجرت وادارد و براي مدتي فضاي داخلي را نيز بسته كند.

وي با بيان اين كه راهي كه مي‌تواند از چنين برخوردي از سوي آمريكا با ايران، ممانعت به عمل آورد، برخورد و راه‌حل نظامي و سخت‌افزاري از سوي ما نيست، خاطرنشان كرد: تجربه‌ي عراق به خوبي نشان داد كه برگزيدن مقابله‌ي نظامي مشكلي را مرتفع نخواهد كرد. اين در حالي است كه نفس انتخابات دوم خرداد 76، تامدتي طولاني تهديدات خارجي را به تعويق انداخت.

ميردامادي انتخابات رياست جمهوري آتي را سرنوشت‌ساز دانست و گفت: اين انتخابات مي‌تواند نحوه‌ي برخورد آمريكا با ايران را مشخص كند. اينكه ايران نيازمند انتخاباتي با مشاركت حداكثري مردم است، مورد تاييد همه جريان‌هاي سياسي است ولي تفاوت نگرش در آن است كه برخي انتخابات پررنگ با نتايج از پيش تعيين شده، به نفع خود را مي‌خواهند و همانطور كه تجربه‌ي گذشته نشان داده است انتخاباتي با چنين نتيجه‌اي، مطمئنا كمرنگ خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال يكي از حاضرين، هر نوع آزمايش سلاح هسته‌يي به وسيله‌ي ايران را غيرممكن دانست و گفت: ايران عضو NPT است و نقض اين تعهد بين‌المللي منجر به اعمال فشارهاي بسياري به ما خواهد شد.

رييس كميسيون سياست خارجه جبهه‌ي مشاركت در واكنش به سوال ديگري با بيان اينكه نهادهاي مدني در ايران چندان توسعه نيافته‌اند، افزود: انحصار، سياست خارجه در اختيار دولت و عدم نقش نهادهاي مدني در سياست خارجه ايران به همين دليل است. مادامي‌كه اين نهادها تقويت نشوند، نمي‌توانند بر سياست خارجه اثرگذار باشند.

وي در واكنش به سوال ديگري افزود: سياست آمريكايي‌ها در مورد ايران، تنها محدود به مسائل هسته‌يي نيست. چنانچه آنان ما را در موضع قوي ببينند در مورد مسائل هسته‌يي هم با ملايمت عمل خواهند كرد ولي اگر ما را در موضع ضعف ببينند، بيش از مسائل هسته‌يي در ديگر مسائل و زمينه‌ها مطالبات بيشتري مطرح خواهند كرد و اين روند زنجيره‌وار ادامه خواهد يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ميردامادي اظهارات آلبرايت و كلينتون در مورد ايران را كه عذرخواهي از سياست‌هاي گذشته‌ي آمريكا در ايران بود را به علت وجهه‌ي بين‌المللي دولت اصلاحي ايران در سال‌هاي اول رياست جمهوري خاتمي و پايگاه مردمي آن دانست و متذكر شد: چنانچه در آينده ما در موضع ضعف در قبال آمريكا باشيم، فشارهاي آنان بر ما دوچندان خواهد شد.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت با ارزيابي سياست‌هاي آمريكا طي 26سال گذشته در قبال ايران، آن را تابعي از شرايط داخلي ايران و مقبوليت عمومي دولت، دانست و ادامه داد: آنها برآورد مي‌كنند كه برخوردشان با ايران، برخورد با يك ملت خواهد بود يا صرفا يك دولت. اگر برخورد با ملت باشد، آثار بلندمدت منفي براي آنها خواهد داشت. همچنان كه انقلاب اسلامي، آثار بلندمدت بر روابط ما با آمريكا داشت و آنان براي مدتي طولاني منافع خود را در ايران از دست دادند.

وي وجه تمايز سياست اروپا و آمريكا در قبال ايران در سال‌هاي گذشته را نظر مثبت اروپاييان نسبت به جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبي در ايران و موضع منفي آمريكا در قبال چنين جرياني در ايران در دوره بوش، عنوان كرد.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در خصوص موضع اين حزب در قبال حمله‌ي احتمالي آمريكا گفت: به نظر ما هرگونه اقدام نظامي عليه ايران به منزله ي ضربه‌اي شديد به روند دموكراسي و توسعه در ايران خواهد بود كه بايد نسبت به آن احساس خطر كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، در اين نشست از مجيد فراهاني رييس سابق شاخه‌ي جوانان جبهه‌ي مشاركت به عنوان يكي از موسسين اين شاخه از حزب تقدير و به همين مناسبت لوح سپاسي به همراه يك جلد كلام‌الله مجيد به وي تقديم شد. هم‌چنين از سه تن از اعضاي شاخه‌ي جوانان( آرتا فرهودي، توحيدلو و انصاري) كه به دليل بالا رفتن سنشان ديگر در اين شاخه عضويت ندارند، تقدير به عمل آمد. علاوه بر اين از برگزار كنندگان سلسله نشست‌هاي ”تا دموكراسي“ از سوي منطقه‌ي شمال جبهه‌ي مشاركت نيز تقدير شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18492

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن ميردامادي: انتخابات رياست جمهوري آتي سرنوشت‌ساز است و مي‌تواند نحوه‌ برخورد آمريكا با ايران را مشخص كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016