یکشنبه 16 اسفند 1383

زندگي و آثار بهروز دهقاني منتشر شد، آفتاب

آفتاب- كتاب زندگي و آثار بهروز دهقاني، مبارز چپ، كه در سالهاي دهه 50 از سوي رژيم پهلوي به قتل رسيد، از سوي نشر بازتاب به بازار كتاب راه يافت.
------------------------

آفتاب - كتاب زندگي و آثار بهروز دهقاني، مبارز چپ، كه در سالهاي دهه 50 از سوي رژيم پهلوي به قتل رسيد، از سوي نشر بازتاب به بازار كتاب راه يافت.

اين كتاب كه "من مرگ را سرودم" نام دارد ، با پيشگفتاري از علي اشرف درويشيان، رمان نويس صاحب نام درباره زندگي دهقاني آغاز مي شود و در ادامه مجموعه اي از ترجمه ها و مقالات دهقاني آورده شده است.

بهروز دهقاني در سال 1318 متولد و به دليل گرايشهاي چپ به سازمان چريكهاي فدايي خلق پيوست و در سال 1351 هنگام ارتباط گيري در محل قرار كشته شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي كه برادر اشرف دهقاني بود ، به زبان انگليسي احاطه اي كامل داشت و به همين جهت تر جمه هاي خوبي از خود به يادگار گذاشته است كه از جمله آنها مي توان به "افسانه هاي ايتاليايي" از ماكسيم گورگي، زندگي و آثار شون اوكيسي و مجموعه مقالات در شناخت ادبيات واجتماع اشاره كرد.

دهقاني همچنين همكاري مستمري با صمد بهرنگي داشت و به اتفاق وي توانست دوره دوجلدي افسانه هاي آذربايجان را منتشر كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19025

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زندگي و آثار بهروز دهقاني منتشر شد، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016