دوشنبه 17 اسفند 1383

حرف تازه؟! درباره بیانیهء تحلیلی 565 نفر، نسرین بصیری

بیانیهء تحلیلی 565 نفر حرف تازه ای ندارد. برخی از امضاء کنندگان درست به دلیل بیان همین حرف ها ، بارها بازجویی و محاکمه شده اند و به زندان افتاده اند و یا هنوز در زندان بسر می برند.
آنچه نوست گرد آمدن مبارک 565 اندیشمند و فعال سیاسی است بر سر سفره ای که بالا و پائین ندارد ، رنگین است و کسانی که دور آن گرد آمده اند اندیشهء شان را "مثل خوشهء انگوری فشرده اند" و عصاره اش را در کام نوزادی ریخته اند که گرچه هنوز راه نمی رود ، اما هوشمند است . پدرش مسلمان است و مادرش گیتی گرا و به همهء زبان های رایج دنیا سخن می گوید؛ متین و سنجیده ، تکرار نمی کند ، شتاب زده نیست ، درد را می شناسد و داد می خواهد.
حرف و نکته ای در بیانیه نیست که راست نباشد . بیانیه صورت مسئله است؛ رنج نامهء مردم ایران . کشتی نوحی است که از هر نوع و نگاه باری برداشته. آن که جا مانده ، ورشکسته ای است که می خواهد غرق شود ، یا به ریزه نانی چشم دوخته از سفرهء قدرت، به معجزه آویخته و یا سلامت را در سکوت می خواهد.


بیانیه گام اول را برداشته ، هوشیار است ، ابراز آمادگی است برای آمیختن و یکرنگی . می گوید: اسیر بودم ، زمین گیر شده بودم ، درد بودم ، مرده بودم. حالا هستم . بیدارم ، هشیارم بپا خواسته ام ، ایستاده ام ، راه خواهم رفت . می گوید از من نترس شتابزده نمی روم . فیل نیستم و خوشه های گندم را پایمال نمی کنم . هار نیستم ، تو را نمی درم . سبک راه می روم ، مجوز برای عبور نمی خواهم ، نورم و از پرده می گذرم ، آزارم به هیچکس نمی رسد جز به جانوران زیر زمینی . آرامش موش کور را بر هم می زنم که تاریکی را دوست دارد.

برای من غریب است که اندیشمندان اهل قلم و هنرمندان ایران که همواره پیشتاز بودند ، سهم چشمگیری در این حرکت ندارند و افسار اسب چموش پیشرفت را وانهاده اند تا اهل سیاست سوار شوند و با شلاق بیانیهء آنرا گامی به پیش براند.

رای و ارادهء ملی زمانی حاکم می شود که قدرتمندان امروز حکومت فردا را وانهند. همه گیر شدن بیانیه هایی از این دست و ابراز وجود و همبستگی کسانی که نام نیکی دارند ، و
دست شان به خشونت آلوده نیست در عرصه های فرهنگ، ادبیات ، هنر ، ورزش ...در دو سوی مرز، مثل صلیب، خوشه ای "سیر" ، یا قطره ای نور است که دراکولا را می ترساند و بدون در گیری و خشونت ذره ذره آب می کند .

بیانیه دست رد می زند بر سینهء را ه حل های "زنده باد..." و "مرگ بر..." و جنجال آفرینانی که حالا اگر نه به ظاهر ، به معنا ، شیخ و شاه می خواهند، یا آرزو می کنند خود معجزه گر با شند و پیامبر و منجی شوند. بیانیه گامی است نو برای گشودن مشگل. گامی است فراتر از شعار دادن و نسخه پپپیچیدن . دموکراسی را از "فردا" شروع نمی کند . گامی است که امروز و اینجا برای همگامی اندیشمندان زمینه چینی می کند.

جان کلام بیانیه "عبور" از بازی های "انتخاباتی" رایج است . انتخاباتی که در بهترین حالت با چند میلیون رای و یک رئیس جمهور " خنده رو و خوب" ، سر و صدا و جار و جنجال و قهقهه های پیروزی به بلندی تنورهء دیو ، بازنده ء کوچکی می زاید اندازهء موش ، یا اگر به زبان نویسندگان بیانیه سخن بگوئیم ، در بهترین حالت یک "تدارکات چی" بار می آورد.

بجای نیرو گذاشتن بر سر انتخابات، اکنون که گرد هم آمدن مجازی 565 تن شدنی است و نور همدلی از دیوار های زندان عبور می کند ، چرا یکبار دیگر این انرژی و اندیشه بارور شده جرقه ای نو نزند ؟ چرا هنگام تحویل سال ناراضیان بر بام خانه ها نروند و با هم آزادی را فریاد نزنند ؟ چرا غروب پنجشنبه ها زنجیره ای از آواز "آزادی" مردم را پیوند ندهد ؟ چرا سیزده بدر مردم با آرامش در یک پارک بخصوص یا بیرون شهر گرد هم نیایند و در یک میهمانی باستانی شادی نکنند؟ هر بازی دیگری که نمایش ارادهء جمعی باشد و آرامش شهر را بر هم نزند ، تن فرسودهء دراکولا را بی آنکه به او دست بزنند، خاک می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

توده ء گداخته ای در دل تمام قربانیان خشونت و دربدران جوش می زند و ممکن است زیر فشار های بیرونی - بیانیه نویسان به تفصیل این فشار ها را بر شمرده اند - با تلنگری به حالت انفجار خارج شود . روشی که بیانیه نویسان در پیش گرفته اند این تودهء گداخته را به اندیشه می آمیزد ، توده از جوش و خروش می افتد ، شکل می گیرد، راهش را می جوید ، سر ریز می شود ؛ اما نه به شکل مذاب که هر چه سر راهش سبز شود را بسوزاند و نابود کند و معلوم نباشد به کدام سو می رود . این بار تودهء مذاب نمی سوزاند. داغ نیست که اگر در دل بماند، درون را ویران کند و اگر تف کنی پیرامون را .

سنگ هم نیست که یکجا بماند. گلوله بهمن گرمی است که جسم و شکل دارد ، چشمش به اندیشه روشن است ، راه خود رامی جوید ، هیچکس را نمی سوزاند و زمین ها سر راهش را بارور می کند
این ویژه گی ها مردمی را که دل نگران هرج و مرج هستند، نگران داستان چاله و چاه و آشفتگی فردای "عبور از نظام"، به راه می آورد .

نسرین بصیری - برلین

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19081

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حرف تازه؟! درباره بیانیهء تحلیلی 565 نفر، نسرین بصیری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016