سه شنبه 13 اردیبهشت 1384

وزارت اطلاعات جمعي از روشنفكران و اعضاي دفتر تحكيم وحدت را ممنوع السخن كرد

پس از آنكه وزير اطلاعات، تحريم كنندگان انتخابات رياست جمهوري را برانداز خواند، وزارت مطبوعش دستور اكيد جلوگيري از سخنراني جمعي از اعضاي دفتر تحكيم وحدت، روشنفكران و فعالان سياسي را صادر كرد.
در نامه اي كه وزارت اطلاعات به حراست دانشگاههاي سراسر كشور ارسال شده، آمده است:« با عنايت به فعال شدن جريان انتخابات در دانشگاهها و دعوت عناصر افراطي در اين خصوص، مقتضي است با حضور افراد زير با حضور افراد ذيل در برنامه ها و مراسمات دانشجويي، مخالفت و ممانعت صريح به عمل آيد.»
در ادامه نامه، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكي، علي افشاري، عبدالله مومني، رضا دلبري، مهدي حبيبي و دكترحاتم قادري را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرد.
با توجه به نياز مبرم حاكميت جمهوري اسلامي به مشاركت حداكثري در انتخابات پيش روي رياست جمهوري، فشار زيادي از طرف دادگاه انقلاب و جريان هاي امنيتي بر جنبش دانشجويي وارد آمده است. در غرب كشور 4 از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز پس از 1 سال محروميت از تحصيل به 99 ماه حبس محكوم شدند و براي 4 نفر از دانشجويان شرق كشور، سيستان و بلوچستان 4 سال حبس صادر شده است. و هر روز شهذ بازداشت و احكام سنگين قضايي وامنيتي براي دانشجويان سراسر كشور هستيم.
اين در حالي است كه چندي پيش آيت الله احمد جنتي، روحاني تندرو مذهبي، در خطبه هاي نماز جمعه از حكم اعدام مخالفان نظام خبر داد. و اين همه، از نگراني حاكميت جمهوري اسلامي، نسبت به بحران مشاركت مردم در انتخابات خبر مي دهد كه به ابزار تهديد روي آورده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21867

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزارت اطلاعات جمعي از روشنفكران و اعضاي دفتر تحكيم وحدت را ممنوع السخن كرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016