دوشنبه 19 اردیبهشت 1384

تحصن شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به مرگ آزادي و عدالت

در آستانه انتخابات رياست جمهوري جريان اقتدارگرا در ميداني بي رقيب پيروزي خود را زودتر از موعد جشن گرفته است و دانشجويان را به مسلخ مي برد تا با ذبح اين بي پناه ترين قشر جامعه در اين مسلخ، سوروسات اين جشن را فراهم آورد. به راستي که بايد اين روزها را روزهاي «مرگ آزادي و عدالت» ناميد.
---------------------------

اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به تحت فشار قرار گرفتن فعالان سياسي و دانشجويي از سوي حاکميت اقتدارگرا در روزها و هفته هاي اخير دست به تحصني اعتراض آميز در صحن دانشگاه پلي تکنيک زدند. در همين رابطه دفتر تحکيم وحدت بيانيه اي نيز صادر نموده است. متن اين بيانيه بدين شرح است:
« چندي است که در آستانه انتخابات رياست جمهوري فشار طاقت فرسايي بر جنبش دانشجويي، اعضاي دفتر تحکيم وحدت و ديگر روشنفکران و فعالان سياسي وارد آمده است. روزي نيست که شاهد خبري از بازداشت، احکام سنگين قضايي از قبيل حبس تعزيري و تعليقي، انحلال تشکل هاي دانشجويي و احکام انضباطي و ممنوعيت از تحصيل براي اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور نباشيم. و حتي گاهي بر خلاف همه اصول حقوقي و قانوني بين المللي شاهد صدور همه موارد فوق براي يک اتهام هستيم. و دانشجويان براي اتهامي واهي، همزمان در چند مرجع قضايي و انضباطي محاکمه مي شوند.. و اين ها همه در کنار تداوم حبس افراد آزادي خواهي چون عباس اميرانتظام، ناصر زرافشان، اکبر گنجي، رضا عليجاني، تقي رحماني، هدي صابر، عباس عبدي، حسين قاضيان، حشمت ا... طبرزدي، پيمان پيران، محکومان حادثه کوي دانشگاه تهران و .... است. تحليل شرايط فوق چندان پيچيده نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حاکميت به نقش و تاثير گذاري دانشگاه و جنبش دانشجويي در جامعه و فضاي سياسي کشور پي برده است و در آستانه انتخابات رياست جمهوري بر آن است که صداي مخالفي از سوي جنبش دانشجويي شنيده نشود. حاکميت به مشارکت حداکثري در انتخابات نيازمند است و نمي خواهد که مطالبات فروخفته مردم از زبان دانشجويان اعلام شود. نمي خواهد که دانشجويان در نقد انتخابات فرمايشي و جايگاه غير موثر رياست جمهوري در ساخت قدرت کشور سخن گويند و مردم را از شرکت در انتخابات غير موثر بر حذر دارند. بدين تريب فشارش را بر جنبش دانشجويي افزون کرده است. در آستانه انتخابات رياست جمهوري جريان اقتدارگرا در ميداني بي رقيب پيروزي خود را زودتر از موعد جشن گرفته است و دانشجويان را به مسلخ مي برد تا با ذبح اين بي پناه ترين قشر جامعه در اين مسلخ، سوروسات اين جشن را فراهم آورد. به راستي که بايد اين روزها را روزهاي «مرگ آزادي و عدالت» ناميد. شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت به عنوان نماينده دانشجويان نمي تواند در برابر فشارها فزاينده اخير که بر پيکره نحيف جنبش دانشجويي وارد آمده است بي تفاوت باشد. لذا اعضاي اين شورا از روز دوشنبه مورخ 19 ارديبهشت ماه اقدام به تحصن در صحن دانشگاه امير کبير مي نمايند تا مگر بتوانند با اين کار اندکي از فشارهاي وارده بر دانشجويان بکاهند.»
----------------------------------

ساعت ۲:۳۰

تحصن شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به مرگ آزادي و عدالت همچنان ادامه دارد

اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به تحت فشار قرار گرفتن فعالان سياسي و دانشجويي از سوي حاکميت اقتدارگرا دست به تحصني اعتراض اميز زدند.
اين مراسم که قرار بوداز ساعت 8 صبح برگزار شود به علت جلوگيري از ورود بعضي از افراد متحصن به صحن دانشگاه اميرکبير به تاخير افتاد. اين مراسم که از ساعت 9:30 صبح شروع شد با حضور تمامي اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم آقايان افشاري, مومني, حاجي بابائي, دلبري و اميني زاده برگزار شد. در شروع مراسم بيانيه شماره 1 از طرف متحصنين منتشر شد. اين مراسم که با استقبال جمع کثيري از دانشجويان مواجه شد همچنان ادامه دارد. در طول مراسم خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي با حضور در محل تحصن به تهيه گزارش خبري و مصاحبه با متحصنين پرداختند.
تا لحطه مخابره خبر – 2:30 بعد الظهر- مراسم به صورت ارام و بدون درگيري در حال برگزاري است. متحصنين اعلام کرده اند که تا شامگاه به تحصن خود ادامه مي دهند.
در حاشيه مراسم:
- انتظامات دانشگاه اعلاميه هاي تحصن را دقايقي بعد از نصب از سطح دانشگاه جمع اوري کرد.
- تعدادي از دانشجويان که از دانشگاههاي مختلف قصد پيوستن به متحصنين را داشتند با ممانعت نگهبانان ورودي درب دانشگاه از حضور در مراسم باز ماندند.

خبرنگار دي تي نيوز
------------------------------

برای دنبال کردن اخبار تحصن به اين نشانی رجوع کنيد:
http://www.dtnews.org/

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22301

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به مرگ آزادي و عدالت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016