چهارشنبه 4 خرداد 1384

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم


انتشار اسناد و مدارك اين مجموعه كه بخشي از واقعيت هاي اتاق هاي بازجويي و فعاليت هاي سازمان اطلاعات موازي را نشان مي دهد، مسئولان و هدايت كنندگان سازمان مذكور را بسيار نگران ساخته است و مقامات بالاتر نيز به ايشان فشار مي آورند تا درباره اين اتفاق بي سابقه و ضربه سنگيني كه خورده اند، توضيح دهند.

از اين رو شايعاتي درباره چگونگي خروج و انتشار اين اسناد، توسط عوامل و مرتبطين اين سازمان در نهادهاي مختلف نظام پخش شده است و به طور خاص در جلسه اخير كميسيون امنيت ملي مجلس و آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي اين شايعه بي اساس توسط چند فرد مرتبط با مركزيت سازمان اطلاعات موازي طرح شده كه يك منبع سطح پايين با هدايت يكي از گروههاي سياسي در حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و نيروي انتظامي نفوذ كرده و يك سال پيش به همراه اين مدارك از كشور خارج شده است.

لذا به جهت رد اين مدعيات دروغين، يك سند به كلي سري انتشار مي يابد كه حاوي نظريه كارشناسي حفاظت اطلاعات سپاه بر روي حكم صادره پرونده امير فرشاد ابراهيمي متهم رديف اول پرونده نوارسازان است. اين نوشته به خط يكي از افسران ارشد دايره بررسي در واحد جريانات داخلي حفاظت اطلاعات سپاه است. واحد مذكور به طور ويژه بر روي نيروهاي اصلاح طلب كار مي كند. متن اين دستنوشته پس از تصحيح و تايپ براي دفتر ويژه اطلاعات رهبري فرستاده شده است.

در اين سند، كارشناس اطلاعاتي سپاه بدون پنهان كردن نيات باطني خود، وزارت اطلاعات نظام را به سياسي كاري، القاء و خط دهي به متهم و اعمال نفوذ در پرونده امیر فرشاد ابراهيمي متهم مي سازد و مدعی می شود که نامبرده همزمان منبع وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا بوده است!!

متن گزارش به اين شرح است:

سلام عليكم

1- پرونده مطالعه شد و يك نسخه از حكم جهت سابقه تصويرگيري و در سابقه شيرين عبادي قرار گرفت.

2- در خصوص شكايت اداره كل حقوقي حفاناجا فقط در صفحه 21 اشاره به شكايت شده است وليكن در طول تحقيقات از متهم سؤالي مشخصا در خصوص سردار نقدي فرمانده محترم وقت حفاناجا صورت نگرفته و در انشاء حكم نهايي هم اثري ديده نمي شود.

3- كار تحقيقات و بازجويي هاي متعدد (در حدود يكماه) از متهم امير فرشاد ابراهيمي توسط معاونت ويژه وزارت اطلاعات صورت گرفته و كلاً پرونده توسط قاضي محترم با توجه به تحقيقات مذكور تنظيم و نهايتاً منجر به صدور رأي بسيار رقيق شده است.

4- متهم پس از دستگيري سال 77 توسط معاونت اطلاعات ناجا به اتهام سرقت بيسيم كلانتري و ... نهايتاً سر از زندان توحيد واجا در مي آورد و از آن پس منبع واجا ميشود و براساس انشاء رأي قاضي (ص 57-58 ) گزارشات وي ضد و نقيض و دروغ و ... بوده است. و اين در حالي است كه براساس گزارش حفا 51 نامبرده در عين حال منبع اداره كل ا.ط ناجا هم بوده! (شماره يك پيوست)

5- در ص 57 حكم آمده است: « متن پياده شده نوار ويدئويي كه توسط عليرضا نوري زاده در كيهان لندن و الشرق الاوسط منتشر شده كه با نوار تهيه شده به وسيله خانم شيرين عبادي كاملاً متفاوت است و به سبك ديگر تهيه شده است و با توجه به اظهارات متهمان و ساير شواهد و قراين موجود در پرونده، متن مذكور متن نوار ويدئويي تهيه و تنظيم شده توسط آقاي زحمتكش و ابوالحسني و دهقاني و شريعتي مي باشد»

نامبرده اعضاء دفتر جبهه مشاركت و روزنامه مشاركت و مرتبط با آقايان رضا خاتمي، ميردامادي و عباس عبدي بوده و يك نسخه فيلم را به رئيس جمهور مي دهند. با توجه به شواهدي مبني بر ارتباط آقاي ابطحي با نوري زاده (ضدانقلاب معروف خارج و مرتبط با كيهان لندن و الشرق الاوسط ... ) معلوم ميشود كه ارسال يك نسخه فيلم (البته فيلم دوم كه توسط نامبردگان به رهبري زحمتكش) توسط تيم فوق و يا شخص ابطحي به خارج انجام شده كه در رسيدگي قضائي به اين مطلب هيچ توجه اي نشده است. و اين همان بحث نفوذ تيم فوق در معاونت ويژه واجا را مي رساند.

6- در ص 19 آمده است (اظهارات شيرين عبادي از فعالين جلسه نوار اول گردآوري شده در بحث) «در روز فيلمبرداري خانم هيكس (الهه شريف پور) نماينده سازمان حقوق بشر در تهران بودند و از قبل با من قرار ملاقات داشتند كه اين قرار را بهم نزدم. هنگام فيلمبرداري فرشته ساري يكي از دوستانم كه مدت تقريبا 11 ماه در ايتاليا بودند و اخيراً برگشته بودند ناگهاني يعني بدون وقت قبلي وارد شدند. اميرفرشاد هم همراه خواهرش آمده بودند او هم شاهد فيلمبرداري بودند آقاي حميد مرعشي هم كه قبلاً از ايشان درخواست دوربين كرده بودم آمده بودند و ... »

در مجموع با توجه به ماهيت خانم ساري (هم پالكي خانم عبادي در كانون نويسندگان) و يا شخص مرعشي كه اسم مشابه آن در روزنامه هاي زنجيره اي فعال بوده به نظر ميرسد روي اين بخش كار جدي صورت نگرفته.

روند كلي قصه اينست كه نخست يك نوار توسط عناصر طيف فكري كانون نويسندگان و شخص رهامي از شخص ابراهيمي پر ميشود و سپس نواري تكميلي تر توسط اعضاء دفتر حزب جبهه مشاركت كه در روزنامه مشاركت هم فعال بودند پر ميشود.

محصول نوار اول در روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت چاپ ميشود كه ظاهراً توسط خانم هيكس نوار فوق در اختيار روزنامه فوق قرار ميگيرد.

و محصول نوار دوم در كيهان (سلطنت طلب) لندن و الشرق الاوسط كه توسط نوري زاده از مرتبطين ابطحي و طيف وي (مشاركتي ها چون عبدي- گنجي )

و اما خبري هم در همان زمان داشتيم كه نوار فوق توسط عباس عبدي در اختيار عليرضا نامور حقيقي (با سابقه امتي و مرتبط با سيرا - كارشناس اداره كل مطبوعات خارجي ارشاد) گذاشته شده و وي با اخذ دلار در اختيار نمايندگان بعضي خبرگزاريهاي خارجي گذاشته ميشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

7- در حكم جائي اسمي از عباس عبدي و اينكه وي شخص عبدا.. شريعتي را تشويق مي كند تا نوار را به تعدادي از نمايندگان مجلس نشان دهد آورده شده وليكن تحقيقي از وي صورت نمي گيرد. و همينطور از شخص رضا تهراني سردبير روزنامه توقيف شده صبح امروز كه نوار را از وي به همين منظور ميگيرد.

8- با توجه به خبري كه توسط يكي از منابع داشتيم (قبلا منعكس گرديده است) كه كار القاء شخص ابراهيمي توسط يكي از پرسنل واجا صورت گرفته بود با توجه به منبع بودن وي از سال 77 تاكنون چنين چيزي بعيد نيست وليكن چون پرونده توسط واجا مورد تحقيق قرار گرفته به اين مسئله توجه نشده و كلاً همه چيز تكذيب ميشود.


ضميمه:


ادامه

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23150

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016