دوشنبه 9 خرداد 1384

مجيد حاجي‌‏بابايي: جنبش دانشجويي پايه اصلي تغيير فرهنگ در جامعه است؛ مهمترين وظيفه جنبش دانشجويي نقد "فرهنگ عمومي جامعه" است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت: اگر بپذيريم مشاركت در امور معطوف به قدرت وظيفه ذاتي واصلي جنبش دانشجويي نيست، بايد كساني را كه در گذشته و امروز اين جنبش را وارد بازي قدرت كرده‌‏اند نقد كنيم.

به گزارش خبرنگار ايلنا، مجيد حاجي‌‏بابايي در ميزگرد انتخاباتي دانشگاه شهيد بهشتي كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه اگر جنبش دانشجويي مي‌‏خواهد نقاد اجتماع باشد بايد نقش روشنفكري در جامعه ايفا كند، اظهار داشت: مهمترين وظيفه جنبش دانشجويي نقد فرهنگ عمومي جامعه است.
وي جنبش دانشجويي را پايه اصلي تغيير فرهنگ در جامعه دانست و تصريح كرد: هرتغييري در جامعه بدون توجه به فرهنگ روبناي جامعه مجددا نظام هاي سلطه‌‏گرا و اقتدارگرا را بر سر كار خواهد آورد، در چنين شرايطي بازگشت به جامعه و دانشگاه مي‌‏تواند عاملي براي استراتژي "گام به گام" سياستمداران براي رسيدن به دموكراسي باشد.
حاجي‌‏بابايي با اشاره به اينكه براي رسيدن به دموكراسي بايد آسانترين راه را انتخاب كرد، اظهار داشت: در عرصه سياست بايد با واقعيت‌‏ها روبرو بود و نبايد از راهي‌‏ كه به ناكجا آباد مي‌‏رود، رفت.
وي با تأكيد بر استراتژي "گام به گام" براي رسيدن به دموكراسي، گفت: اگر كساني كه معتقد به استراتژي گام به گام براي اصلاح ساختار جامعه هستند، صداقت وشجاعت خود را اثبات كنند، راه طولاني، اما مطمئن براي رسيدن به دموكراسي را آغاز كرده‌‏اند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، اظهار داشت: نبايد بگذاريم باب گفت‌‏وگو در جامعه بسته شود، عده اي معتقدند باب گفت‌‏وگو در جامعه بست شده است، اگر حاكميت هم بخواهد از گفت‌‏وگو در جامعه ممانعت به عمل آورد، ما نبايد بگذاريم اين كار انجام شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، مشكل جامعه فعلي ايران را عدم حاكميت قانون دانست و اظهار داشت: ما مشكل قانون نداريم،اگر مطابق همين قانون عمل شود پيروز ميدان هستيم.

Copyright: gooya.com 2016