دوشنبه 13 تیر 1384

تأسف آور، مقاله اي از روزنامه نروژي VG درباره انتخابات ايران، برگردان: سام جدي

به تاریخ 28 - 6 -2005

انتخابات ریاست جمهوری در ایران باعث تأسف مردم ایران و جهان شد. انتخابات هرگز دموکراتیک نبود. شورای به اصطلاح نگهبان قانون اساسی نقش بسیار مهمی در خارج کردن کاندیدا هایی داشت که به خواسته های قدرت مذهبی حاکم تمکین نمی کردند. اکثر کاندیدا های زن, از آنجائیکه خاموشی و سکوت را رد کرده اند و خواهان نرم تر شدن مواضع رژیم مخوف ملا ها هستند, کاندید ریاست جمهوری شدند. برگزاری انتخابات هرگز دلیلی بر دموکراتیک بودن یک کشور نیست. چنانکه کشور های دیگری نیز بودند که مدعی انتخابات دموکراتیک بودند. از آن جمله می توان سویت در آلمان شرقی سابق و همچنین عراق تحت حکوکت صدام را نام برد .
ایران کشوریست دارای جمعیت عظیم زنان توانمند در هر دو حوزهء فرهنگ و دانش. سطح تحصیلات در این جامعه بالاست و بخش بزرگی از افراد این جامعه از شعور سیاسی بللایی برخوردارند و احاطهء کافی بر اوضاع روز جهانی دارند. رئیس جمهوری تازه پیدا شده , محمود احمدی نژاد,بعنوان گزینهء اصلی جناح مذهبیون اصولگرا و همچنین قشرتهیدست جامعه قرار گرفت. در دور اول انتخابات, تعداد زیادی از طرفداران تغییر حکومت از راه غیر خشونت آمیز, انتخابات را تحریم کردند. چراکه نمایندهء آنها قادر به عبور از فیلتر شورای نگهبان و حضور در مرحلهء نهایی نشده بود. دلیل دیگر تحریم انتخابات بسیار روشن است و آن اینکه انتخابات در تمام زمان رأی گیری توسط ناظران شورای نگهبان, بدون ملاحظه و بطور از پیش تعیین شده ای کنترل و هدایت می شد. با همهء این شرایط, نتیجهء این انتخابات فاجعه بود. برای ایرانیها دوباره یک رژیم آخوندی اصولگرا وغیر منعطف بر سر کار می آید. ارتباط ایران و آمریکا از همیشه بدتر خواهد شد. فعالیت جامعه جهانی برای بلند پروازی های هسته ای ایران بیشتر خواهد شد و جهان نیز بسمت نا امنی بیشتر پیش خواهد رفت.
اما برای نروژ چطور؟ سیاستگذاران نفتی نروژ و شرکتهایی که با رژیم معامله کرده اند در نهایت می خواهند چه شیوه ای را در مقابل سیاستمداران شدیدا اصولگرای ایرانی در پیش بگیرند و چگونه می خواهند از پس اوضاع جدید برآیند؟ آیا جواب مشخص و روشنی در ارتباط با مسائلی همچون حقوق بشر, آزادی بیان و دموکراسی در ایران دارند؟ بنابراین اگر نروژ بخواهد به ارتباطات خود با ایران ادامه دهد, باید به گونه ای عمل کند که از نیرو های رفورمیست در آن کشور حمایت کند. ما نیاز به پول نداریم, بلکه ما نیاز به توجه بیشتری به مسائل اخلاقی در تعامل با حکومت دیکتاتوری ملایان در ایران داریم که این نکته ایست بسیار مهم و اساسی برای ما.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان این مقاله نتیجهء یک نظر سنجی که توسط این روز نامه انجام گرفته درج شده که نشان می دهد 82% از شرکت کننده گان در نظر خواهی خواهان قطع روابط دولت خود با رژیم جمهوری اسلامی شده اند.

برگردان : سام جدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تأسف آور، مقاله اي از روزنامه نروژي VG درباره انتخابات ايران، برگردان: سام جدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016